Omówienie Search Ads 360

Definicja makra Search Ads 360

Makra Search Ads 360 zwracają nazwę kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego lub innego obiektu, który wygenerował kliknięcie reklamy.

Aby przekazać te dane do stron docelowych, podaj makro Search Ads 360 jako wartość ciągu zapytania w adresach URL stron docelowych. Dowiedz się więcej o dodawaniu parametrów URL do adresów URL stron docelowych reklam, słów kluczowych i innych elementów. Zobacz też listę makr Search Ads 360, które możesz dołączyć.

Na kontach wyszukiwarek ze śledzeniem równoległym zamiast makr użyj parametrów niestandardowych. Na tych kontach Search Ads 360 automatycznie tworzy parametry niestandardowe zawierające nazwę oraz identyfikator każdego konta wyszukiwarki, kampanii, grupy reklam i słowa kluczowego. Jeśli uwzględnisz te parametry niestandardowe w sufiksie końcowego adresu URL lub adresach URL stron docelowych, strona docelowa będzie miała dostęp do tych danych, gdy klient kliknie reklamę. Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?