Search Ads 360'a genel bakış

Sorgu dizesi

Bir URL'nin, açılış sayfasına ek veri geçiren bir bölümü. Örneğin: ?p_id=42

Sorgu dizelerinin biçimi ad=değer çifti şeklindedir. URL'deki ilk sorgu dizesinin önünde ? (soru işareti) karakteri bulunmalıdır. İzleyen sorgu dizelerinin başında ise & (ve işareti) karakteri yer almalıdır.

Sorgu dizeleri, bir açılış sayfasında çalıştırılan koda parametreler geçirmek amacıyla kullanıldıklarından genellikle parametreler olarak adlandırılır.

Search Ads 360'ta anahtar kelime açılış sayfası URL'lerinden anahtar kelime açılış sayfalarına parametre geçirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?