Omówienie Search Ads 360

Ciąg zapytania

Część adresu URL, która przekazuje dodatkowe dane stronie docelowej. Na przykład: ?p_id=42

Ciąg zapytania ma format nazwa=wartość. Pierwszy ciąg zapytania w adresie URL musi być poprzedzony znakiem ? (znakiem zapytania). Przed kolejnymi ciągami zapytania muszą stać znaki & (ampersand).

Ciągi zapytania są często nazywane parametrami, bo służą do umieszczania parametrów w kodzie uruchamianym na stronie docelowej.

Dowiedz się więcej o przekazywaniu parametrów stronom docelowym słowa kluczowego z adresów URL takich stron w Search Ads 360.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?