Omówienie Search Ads 360

Kolumna z formułą

Kolumna tworzona w Search Ads 360, w której możesz operować na danych z istniejących kolumn Search Ads 360, używając funkcji podobnych do tych stosowanych w arkuszach kalkulacyjnych.

Na przykład możesz utworzyć dane niestandardowe (zamiast kosztu działania podawanego przez Search Ads 360 możesz utworzyć działanie na jednostkę kosztu) lub dostosować przychody z określonych konwersji, by uwzględnić koszty dodatkowe.

Możesz dodawać kolumny z formułami do raportów Search Ads 360, tworzyć strategie ustalania stawek optymalizujące swoje działanie zgodnie z formułą lub używać ich w innych kolumnach z formułami. Dowiedz się więcej o tworzeniu kolumn z formułami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?