Kolumna Stawka za wyrażenie

(Dotyczy tylko Bing Ads) Zawiera skuteczny maksymalny koszt kliknięcia określony dla słów kluczowych o typie dopasowania do wyrażenia, znajdujących się w grupie reklam Bing Ads.

W przypadku słów kluczowych o innych typach dopasowania ta kolumna jest pusta. Została ona wprowadzona w Search Ads 360 po wprowadzeniu w Bing Ads możliwości ustalania dla pojedynczego słowa kluczowego maksymalnych stawek dla każdego rodzaju stawki. Teraz, gdy dla słów kluczowych w Bing Ads można określać tylko jeden typ dopasowania i jeden maksymalny CPC, ta kolumna jest tylko do odczytu. Aby zmienić tę wartość, użyj kolumny Maks. CPC słowa kluczowego.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Keyword_phrase_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Wejdź na konto wyszukiwarki Bing Ads lub konto o węższym zakresie.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?