Kolumna Stawka dopasowanie do wyrażenia

(Dotyczy tylko Microsoft Advertising). Wyświetla efektywny maksymalny koszt kliknięcia określony dla słów kluczowych o typie dopasowania do wyrażenia, znajdujących się w grupie reklam Microsoft Advertising.

W przypadku słów kluczowych o innych typach dopasowania ta kolumna jest pusta. Zastosowano ją w Search Ads 360 po wprowadzeniu w Microsoft Advertising możliwości ustalania dla pojedynczego słowa kluczowego maksymalnych wartości dla każdego rodzaju stawki. Teraz, gdy dla słów kluczowych w Microsoft Advertising można określać tylko jeden typ dopasowania i jeden maksymalny CPC, kolumna ta jest przeznaczona tylko do odczytu. Aby zmienić tę wartość, użyj kolumny Maks. CPC słowa kluczowego.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Keyword_phrase_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Microsoft Advertising lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?