Kolumna Stawka za ścisłe

Dotyczy tylko sieci Bing Ads. Wyświetla efektywny maksymalny koszt kliknięcia słów kluczowych o ścisłym typie dopasowania znajdujących się w grupie reklam Bing Ads.

W przypadku słów kluczowych o innych typach dopasowania ta kolumna jest pusta. Została ona wprowadzona w Search Ads 360 po wprowadzeniu w Bing Ads możliwości ustalania dla pojedynczego słowa kluczowego maksymalnych stawek dla każdego rodzaju stawki. Teraz, gdy dla słów kluczowych w Bing Ads można określać tylko jeden typ dopasowania i jeden maksymalny CPC, ta kolumna jest tylko do odczytu. Aby zmienić tę wartość, użyj kolumny Maks. CPC słowa kluczowego.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Keyword_exact_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Wejdź na konto wyszukiwarki Bing Ads lub na niższy poziom.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?