Kolumna Miesięczne wydatki docelowe

Specifies the amount to spend each month by a monthly-spend bid strategy.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Bid_strategy_monthly_spend_target.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
    Kolumna pojawi się domyślnie.

Możesz też wykonać te czynności:

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?