Kolumna Docelowy ROAS

Displays the ROAS target that has been set for a bid strategy with a return on advertiser spend goal. To reach the ROAS target percentage, Search Ads 360 raises or lowers the bid based on how the actual ROAS compares to the target ROAS.

Docelowy ROAS jest określany podczas tworzenia lub edytowania strategii ustalania stawek.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Bid_strategy_target_ROAS.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Wybierz zakres dat.

  4. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  5. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  6. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?