Kolumna Średni CPC

Displays the average cost per click during the report's date range, calculated as Cost / Clicks.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną CPC.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy, konta wyszukiwarki, strategii ustalania stawek lub etykiety.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. W przypadku strategii ustalania stawek i etykiet ta kolumna pojawia się domyślnie.

    W innych przypadkach kliknij kartę Konta wyszukiwarek, Kampanie, Grupy reklam, Słowa kluczowe, Reklamy lub Zasoby reklamoweSzablony reklam.
    Kolumna pojawi się domyślnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?