Kolumna AW – Konw. po wyświetleniu

Wyświetla liczbę konwersji po wyświetleniu zarejestrowaną przez śledzenie konwersji AdWords. Konwersja po wyświetleniu ma miejsce wtedy, gdy klient obejrzy reklamę graficzną lub multimedialną, a następnie dokona konwersji w Twojej witrynie.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną AW_View_through_conv.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem