Kolumna Nazwa reklamy

Opcjonalny krótki opis reklamy. Nazwa reklamy nie jest częścią tekstu reklamy.

Możesz podać nazwę reklamy, by uporządkować reklamy i ułatwić tworzenie raportów na ich temat. Wystarczy, że spojrzysz na nazwę reklamy, by sprawdzić, której reklamy dotyczy raport – nie musisz czytać całego jej tekstu. Dowiedz się, jak dodać lub zmienić nazwę reklamy.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Ad.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

  2. Kliknij kartę Reklamy.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?