Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Search Ads 360 teklif stratejisi tahminleri hakkında

En iyi YG hedefini bulmak için Search Ads 360 teklif stratejisi ayarlarıyla denemeler yapın.

Bir teklif stratejisi için ayarlanacak EBM, ERS veya ROAS (Reklam Harcamasının Getirisi) hedefinin ne olması gerektiğinden emin değilseniz teklif stratejisi tahmininden yararlanın. Tahmin, aşağıdakileri göstermek için mevcut bir teklif stratejisindeki geçmiş verileri kullanır:

 • Belirli bir dönüşüm aralığına ulaşmak için gereken hedef: Hafta başına kaç dönüşüm gerçekleştirmek istediğinizi biliyorsanız ihtiyaç duyacağınız EBM, ERS veya ROAS hedefini görebilirsiniz.

 • Teklif stratejisinin belirli bir haftalık harcama tutarıyla nasıl performans gösterdiği.

 • EBM, ERS veya ROAS'ınızı ayarlarken maliyet ve dönüşüm hacmi arasındaki dengelemeler.

The forecasting graph shows the expected conversions and cost for a target.

Bu örnek hakkında bilgi edinin

Yukarıdaki örnek, EBM hedefi 55,00 ABD doları olan bir teklif stratejisinden alınmıştır. Geçmiş performans temelinde, bu değeri hedefleyen Search Ads 360 projelerinin şunları yapacağı tahmin edilir:

 • 669 dönüşüm oluşturmak

 • 36.067,00 ABD doları harcamak

Grafikteki çubuğu kaydırarak görebileceğiniz gibi, EBM hedefini 41,80 ABD doları olarak değiştirdiğinizde (bu durumda 27.380,00 ABD dolarının harcanması öngörülür) 543 dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz.

The forecasting graph shows the effect of changing the bid strategy target.

Not: Teklif stratejisi tahminleri performans garantisi değil, birer tahmindir.

Küçük değişiklikler yapma ve değerlendirme

Teklif stratejinizin YG hedefinde nadiren büyük değişiklikler yapmak yerine, küçük bir değişiklik (geçerli hedeften en fazla %30 farklı) yapar ve birkaç gün sonra tahmini tekrar kontrol ederseniz tahmin daha doğru olur. İdeal maliyet ve dönüşüm dengenize ulaşana kadar her hafta veya iki haftada bir küçük değişiklikler yapmaya devam edin.

Teklif stratejisinin tahmini günlük olarak güncellense de, teklif stratejisini değiştirdikten sonra değişikliğinizin etkisini görmek için birkaç gün beklemeniz gerekir.

Bir tahmin birkaç gün boyunca güncellenmemişse Genel Bakış sekmesinde veya Teklif stratejisi sağlığı sütununda teklif stratejisinin sağlığını kontrol edin. Teklif stratejisi kısıtlanmış ve tahmini güncelleyemiyor olabilir.

Geçmiş performansa göre

Teklif stratejisi tahminleri, gelecek haftanın muhtemel performansını öngörmek için teklif stratejinizdeki teklif verilebilir öğelerin ve dönüşümlerin geçmiş performans verilerini kullanır. Geçmiş zaman aralığı önceki 7 gündür. Tahmin ise, sonraki haftanın önceki 7 güne benzeyeceğini kabul eder.

Teklif verilebilir bir öğenin performans geçmişinin, teklif stratejisine dahil edilmeden öncesini içerebileceğini unutmayın. Örneğin, bir anahtar kelime oluşturup bir motor hesabında trafik işlemlerini gerçekleştirirsiniz. Bir ay sonra, anahtar kelimeye bir teklif stratejisi uygularsınız. Tahmin, teklif stratejisini yalnızca birkaç gündür uyguluyor olsanız bile anahtar kelimenin son 7 gündeki performans geçmişini dikkate alır.

Yeterli geçmiş veri yoksa

Teklif stratejinizdeki teklif verilebilir öğelerin ve dönüşümlerin yeterli performans verisine sahip olmadığı durumlarda Search Ads 360 tahmin sunamaz. Örneğin, tüm anahtar kelimeleri yeni olan bir kampanyaya teklif stratejisi uygularsanız anahtar kelimelerin performans geçmişi birikene kadar Search Ads 360 bir tahmin sunamaz.

Buna ek olarak, bir teklif stratejisindeki dönüşümleri veya teklif verilebilir öğeleri değiştirirseniz Search Ads 360'ın tahminini yeniden hesaplaması için biraz zaman gerekir. Bu durumda, tahmin sayfasında bir mesaj görürsünüz.

Teklif stratejileri için kullanılabilir bir tahmin bulunmamasının nedenleri 

Search Ads 360, son yedi gün içinde aşağıdakileri yaptıysanız teklif stratejisi için geçmiş performans verileriyle bir tahmin oluşturamaz: 

 • Teklif stratejisini geçersiz kıldıysanız (teklif stratejisi portföyündeki harcamanın önemli bir kısmıyla ilişkili olan teklif verilebilir öğeler için manuel olarak teklifler ayarladıysanız). 
 • Teklif stratejisini birkaç günlüğüne duraklattıysanız.

Bir teklif stratejisinin teklifini geçersiz kıldıysanız birkaç gün bekledikten sonra tahmin oluşturulup oluşturulmadığını tekrar kontrol edin. 

Teklif stratejisi duraklatıldıysa stratejiyi yeniden etkinleştirin ve birkaç gün bekledikten sonra tahmin oluşturulup oluşturulmadığını tekrar kontrol edin.    

Desteklenen teklif stratejileri

Search Ads 360, aşağıdaki teklif stratejisi türleri ve koşullar için performans tahmininde bulunabilir:

 • Amaçlar: Dönüşümler veya Gelir 

 • Hedefler: EBM, ERS veya ROAS hedefi

 • Motorlar ve kampanya türleri: Google Ads'deki manuel kampanyalar ve Alışveriş kampanyaları ile Microsoft Advertising'deki manuel kampanyalar

Bir teklif stratejisi, hem Google Ads hem de Microsoft Advertising alışveriş ve manuel kampanyalarının bir kombinasyonunu içeriyorsa Microsoft Advertising ürün grupları tahminlere dahil edilmez. 

Desteklenmeyen teklif stratejileri

Search Ads 360, aşağıdaki teklif stratejisi türleri ve koşulları için performans tahmininde bulunmaz:

 • Amaçlar: Tıklamalar, Konum veya Gelişmiş Hedefleme
 • Hedefler: Aylık harcama 
 • Tahminlere dahil edilmeyen Microsoft Advertising alışveriş kampanyaları
 • Açık artırma anında teklif verme özelliğini kullanan kampanyalar

Desteklenmeyen web tarayıcıları

Teklif stratejisi tahminleri, Internet Explorer 8'i desteklemez.
En iyi performans için Chrome veya Firefox (3.5 ya da sonraki sürümler) kullanılması önerilir.

Teklif stratejisi sınırlamaları

Search Ads 360, sınırlamalara (ör. min. teklif/maks. teklif, maks. EBM veya bir konum aralığı) sahip olan teklif stratejileri için de performans tahmini yapar. Ancak bu sınırlamaların etkisi tahminde gösterilmez.

Benzer şekilde, tahminler kampanya bütçelerinin sınırlandırıcı etkisini dikkate almaz. Yani tahminler, kampanya bütçesini sınırsız olarak kabul eder ve bu nedenle, kampanyalar için sizin ayarladığınız bütçeden yüksek EBM'ler veya başka harcama hedefleri önerebilir.

Başlamaya hazır mısınız?

 1. Bir teklif stratejisi oluşturun ve bunu kampanyalara, reklam gruplarına veya teklif verilebilir öğelere uygulayın.

 2. Teklif stratejisi ayarlarıyla denemeler yapın:

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?