Kolumna Kampania

Tutaj znajdziesz nazwę kampanii.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Campaign.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

  2. Kliknij Kampanie, Grupy reklam lub kartę reprezentującą niższy poziom.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

    2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?