Kolumna Grupa reklam

Wyświetla nazwę grupy reklam.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Ad_group.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Kliknij kartę Grupy reklam, Słowa kluczowe lub Reklamy.

  4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

    2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?