Kolumna Działania/koszt

Wyświetla liczbę działań przypadających na każdego dolara wydanego w okresie objętym raportem. Działanie to konwersja niebędąca zakupem – np. subskrypcja katalogu – wynikająca z kliknięcia reklamy i wejścia na stronę reklamodawcy.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Actions_per_cost.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?