Kolumna Średni czas trwania sesji (GA)

Wyświetla średni czas trwania sesji raportowany przez Google Analytics w przypadku wizyt przypisanych słowu kluczowemu lub celowi produktowemu Search Ads 360.

Dostępna tylko po połączeniu kont Search Ads 360 i Google Analytics. Dowiedz się więcej o raportowaniu danych Google Analytics w Search Ads 360. 

W tabeli raportu ta kolumna wyświetla czasy trwania w formacie gg:mm:ss (np. 00:05:00 oznacza 5 minut).

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną GA_visit_duration_micros. Użycie zmiennej GA_visit_duration_micros w kolumnie z formułą powoduje sformatowanie czasu trwania w sekundach (np. 300 oznacza 300 sekund czyli 5 minut).

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres albo otwórz właściwości strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij kartę Konta w wyszukiwarce, Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?