Kolumna Współczynnik odrzuceń (GA)

Wyświetla współczynnik odrzuceń dla sesji Google Analytics przypisanych kliknięciom obiektów w wyszukiwarce lub mediach społecznościowych w Search Ads 360.

Jest dostępna tylko wtedy, gdy powiążesz reklamodawcę w Search Ads 360 z usługą internetową Google Analytics. Dowiedz się więcej o prezentowaniu danych Google Analytics w raportach z Search Ads 360.

Na przykład na karcie Słowa kluczowe ta kolumna pokazuje współczynnik odrzuceń sesji dla poszczególnych słów kluczowych w wybranym okresie. W wierszu podsumowania u dołu tabeli widnieje średni współczynnik odrzuceń uwzględniający wszystkie słowa kluczowe z raportu.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną GA_bounce_rate.

Chcesz dowiedzieć się więcej o danych Google Analytics?

Odwiedź Centrum pomocy Google Analytics.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres albo otwórz właściwości strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij kartę Konta w wyszukiwarce, Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?