Kolumna Odsłony strony (GA)

Wyświetla liczbę odsłon strony raportowaną przez Google Analytics w przypadku wizyt przypisanych słowu kluczowemu lub celowi produktowemu Search Ads 360.

Dostępna tylko po połączeniu kont Search Ads 360 i Google Analytics. Dowiedz się więcej o raportowaniu danych Google Analytics w Search Ads 360.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną GA_page_views.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres albo otwórz właściwości strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij kartę Konta w wyszukiwarce, Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?