Kolumna Różnica względem pozycji docelowej

Skuteczność strategii ustalania stawek w realizacji celu związanego z pozycją, niezależnie od tego, czy jest to część celu CPA czy cel autonomiczny. Wartość zero oznacza, że wszystkie słowa kluczowe są wyświetlane w zakresie celu strategii ustalania stawek.

Jeśli widzisz wartość różną od zera, strategia ustalania stawek obejmuje słowa kluczowe będące poza celem w okresie raportowania:

 • Wartości ujemne oznaczają, że przekraczasz górną granicę docelowej pozycji.

 • Wartości dodatnie oznaczają, że osiągasz wyniki poniżej dolnej granicy docelowej pozycji.

 • Im dalej od zera, tym różnica występuje w większej liczbie wyświetleń lub słów kluczowych z raportowanego okresu.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:

 2. Wybierz zakres czasowy.

 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

 4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

 6. Kliknij Zastosuj.

Jak obliczana jest ta wartość

To nie jest zwykła różnica średnia pozycja - docelowa pozycja, gdyż ta wartość mogłaby wprowadzać w błąd. Search Ads 360 oblicza wartości błędu dla każdego słowa kluczowego, a następnie oblicza średnią ważoną według wyświetleń.

Na przykład weźmy strategię ustalania stawek z zakresem docelowej pozycji od 1,0 do 4,0 dla jednego słowa kluczowego. Ta strategia jest realizowana przez dwa dni. Jeśli pierwszego dnia słowo kluczowe zdobędzie 1000 wyświetleń o średniej pozycji 2,0 i 500 wyświetleń o średniej pozycji 5,5 drugiego dnia, nieważona średnia pozycja dla strategii ustalania stawek wynosi:

 • (2,0 x 1000 + 5,5 x 500) / 1500 = 3,83

3,83 znajduje się w docelowym zakresie pozycji, więc można by przyjąć, że błąd wynosi 0. Jednak w rzeczywistości jedna trzecia wyświetleń nie znajdowała się w zakresie pozycji.

Do obliczenia wartości Różnica względem pozycji docelowej dla tej samej strategii ustalania stawek Search Ads 360 użyje takiej formuły:

 • (0 x 1000 + 1,5 x 500) / 1500 = 0,5

W powyższych obliczeniach wartość błędu dla pierwszego dnia wynosi 0, bo 2,0 jest w docelowym zakresie 1,0-4,0. Aby obliczyć wartość błędu dla drugiego dnia, Search Ads 360 bierze różnicę między pozycją z drugiego dnia (5,5) i dolnym końcem docelowego zakresu (4,0). Wynik to 1,5. Następnie Search Ads 360 waży ten wynik przez liczbę wyświetleń (500) i dzieli całość przez całkowitą liczbę wyświetleń (1500).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?