Kolumna Kliknięcia

Indicates the number of times consumers see an ad and click it, as reported by a search engine.

W tabeli raportowania na temat słów kluczowych lub grup produktów kolumna ta podaje liczbę kliknięć, w których udział miały poszczególne słowa kluczowe i grupy produktów. W tabeli raportowania na temat kampanii lub grup reklam ta kolumna podaje łączną liczbę kliknięć w poszczególnych kampaniach lub grupach reklam.

Zwróć uwagę, że wyszukiwarki rejestrują kliknięcia, a Search Ads 360 rejestruje Wizyty. Liczba kliknięć różni się od liczby wizyt, jeśli strona docelowa jest niedostępna (np. z powodu nieprawidłowego adresu URL, problemów z łącznością lub filtrowania spamu).

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Clicks.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?