Omówienie Search Ads 360

Dynamiczny parametr adresu URL

Parametr adresu URL, który określa zmienną zamiast konkretnej wartości. Gdy użytkownik klika reklamę, wyszukiwarka zastępuje zmienną określoną wartością. Różne wyszukiwarki rozpoznają różne parametry dynamiczne.

Parametr adresu URL to para nazwa-wartość, np. m="exact". W przypadku dynamicznego parametru adresu URL podajesz nazwę, a wyszukiwarka udostępnia wartość. Na przykład jako dynamiczne parametry adresu URL mogą być stosowane parametry Google Ads ValueTrack:
https://www.example.com/?m={matchtype}

Rozpoznawane zmienne

Search Ads 360 rozpoznaje wszystkie parametry dynamiczne udostępniane przez obsługiwane wyszukiwarki. Poniższe linki wyświetlają informacje o poszczególnych wyszukiwarkach:

Jako zmienną wartości możesz też podać makro Search Ads 360. W takiej sytuacji żadna spośród wymienionych wyszukiwarek nie rozpozna zmiennej, więc pozostanie ona nierozwiązana do momentu przekierowania do Search Ads 360. Wówczas przed przekierowaniem na stronę docelową Search Ads 360 zastąpi makro odpowiednią wartością.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?