Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Określanie konwersji w strategii ustalania stawek Search Ads 360

Konwersje Google Analytics w celach konwersji i strategiach ustalania stawek Search Ads 360

Jeśli do śledzenia konwersji w swojej witrynie używasz celów lub transakcji Google Analytics, możesz utworzyć strategię ustalania stawek Search Ads 360 maksymalizującą liczbę konwersji przy zachowaniu podanego zakresu ROI.

Cel konwersji może zmaksymalizować liczbę konwersji lub wysokość przychodów w poszczególnych lub we wszystkich kampaniach w grupie budżetu.

W zależności od celów biznesowych możesz używać konwersji Google Analytics zamiast konwersji śledzonych przez aktywności Floodlight lub możesz łączyć dane Google Analytics z danymi Floodlight w kolumnach z formułami i zdefiniować konwersje w sposób zgodny z Twoimi potrzebami.

Używanie celów sesji Google Analytics

Za pomocą celów Google Analytics związanych z długością sesji i liczbą stron na sesję możesz optymalizować zachowanie użytkownika podczas przeglądania Twojej witryny. Używając celów, możesz na przykład zdefiniować sesje, które nie są odrzuceniami, i je optymalizować.

 1. W Google Analytics utwórz cel związany z czasem trwania śledzący sesje trwające ponad 30 sekund. Pozwól temu celowi zbierać dane przez co najmniej trzy tygodnie.

 2. Użyj celu Google Analytics w strategii ustalania stawek lub celu konwersji.

Jednoczesne korzystanie z celów Google Analytics i Floodlight

Używając kolumn z formułą, możesz łączyć konwersje Google Analytics z konwersjami Floodlight w niestandardowe wskaźniki KPI. Oto kilka przykładów strategii ustalania stawek:

Używanie danych sesji Google Analytics do przypisywania wag konwersjom Floodlight

Możesz utworzyć strategię ustalania stawek optymalizującą wszystkie aktywności Floodlight w wizytach trwających ponad dwie minuty:

 1. W Google Analytics utwórz cel typu czas trwania śledzący sesje trwające więcej niż 2 minuty.
  Pozwól temu celowi zbierać dane przez co najmniej trzy tygodnie.

 2. W Search Ads 360 utwórz kolumnę aktywności Google Analytics, która zawiera cel typu czas trwania.
  Takiej kolumnie niestandardowej możesz na przykład nadać nazwę Czas trwania: 2 minuty w witrynie.

 3. Utwórz kolumnę z taką formułą:
  c:"Czas trwania: 2 minuty w witrynie"+ Actions

 4. Użyj tej kolumny z formułą jako źródła konwersji w strategii ustalania stawek.

Lepsze wyniki można uzyskać przy dużej liczbie konwersji.

Cele sesji Google Analytics stanowią dodatkowy sygnał do zwiększenia wolumenu konkretnej aktywności Floodlight:

 1. W Google Analytics:

  1. Utwórz cel typu czas trwania śledzący sesje trwające ponad 10 minut.

  2. Utwórz cel strony/ekrany na sesję śledzący sesje z co najmniej 5 wyświetleniami strony.

  Pozwól tym celom gromadzić dane przez co najmniej trzy tygodnie.

 2. W Search Ads 360 utwórz kolumny aktywności Google Analytics na potrzeby celu typu czas trwania i celu strony/ekrany. Takim kolumnom niestandardowym możesz na przykład nadać nazwy Czas trwania: 10 minut w witrynieStron w sesji: 5.

 3. Utwórz kolumnę Floodlight zawierającą aktywność Floodlight, której wartość chcesz powiększyć. Na przykład możesz utworzyć kolumnę śledzącą przychody z rezerwacji pokoju hotelowego. Możesz nazwać tę kolumnę Floodlight_przychody_rezerwacja

 4. Utwórz kolumnę z taką formułą:
  c:"Floodlight_przychody_rezerwacja" + to_money(1.50 * c:"Czas trwania: 10 minut w witrynie") + to_money(1.20 * "Stron w sesji: 5")

  • Przypisuje wartość 1,50 USD sesjom trwającym ponad 10 minut.

  • Przypisuje wartość 1,20 USD za sesje, w których użytkownik wyświetlił co najmniej 5 stron.

  • Do powyższych wartości dodaje przychody powiązane z rezerwacją hotelu podczas sesji.

 5. Użyj tej kolumny z formułą jako źródła konwersji w strategii ustalania stawek ROAS.

Po połączeniu kont zaczekaj trzy tygodnie

Aby można było użyć konwersji Google Analytics w strategii ustalania stawek lub w celu konwersji, musisz najpierw zbierać dane z widoku Google Analytics przez co najmniej trzy tygodnie.

Search Ads 360 rozpocznie zbieranie danych Google Analytics, gdy połączysz konta i wybierzesz widok. Aby dostarczyć usłudze Search Ads 360 wystarczającą ilość danych do optymalizacji elementów z możliwością określenia stawki, po połączeniu Search Ads 360 i Google Analytics poczekaj co najmniej trzy tygodnie przed użyciem danych Google Analytics w strategiach ustalania stawek lub celach konwersji. Jest to konieczne nawet wtedy, gdy dane Google Analytics są widoczne w interfejsie Search Ads 360 wkrótce po połączeniu kont.

Jeśli w ustawieniach reklamodawcy w Search Ads 360 wybierzesz inną usługę lub profil Google Analytics, musisz wstrzymać wszystkie aktywne strategie ustalania stawek na co najmniej trzy tygodnie. W tym czasie Search Ads 360 zbierze dane z nowej usługi lub widoku.

Celów konwersji nie można zmieniać.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5650348321901497337
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
263