Łączenie konta w Merchant Center z Search Ads 360 i Google Ads

Google Merchant Center pozwala przesyłać dane o sklepie i produktach do Google oraz udostępniać je w usługach Google. Jeśli masz skonfigurowane konto Merchant Center, połącz je z Search Ads 360, by utworzyć te typy kampanii i nimi zarządzać:

Ważne informacje o łączeniu kont

Każda kampania jest powiązana z jednym kontem

Każda kampania może reklamować produkty tylko z jednego konta Merchant Center. W zależności od tego, jak zorganizujesz swoje kampanie i konta zasobów reklamowych, możesz wykonać jedną z tych czynności:

 • Z każdą kampanią połączyć inne konto Merchant Center
  Example of one account per campaign.
 • Połączyć jedno konto Merchant Center, a następnie utworzyć kampanie reklamujące na nim tylko konkretne produkty
  Example of one account for many campaigns.

Multikonta klientów i subkonta

Jeśli masz multikonto klientów Merchant Center (zwane również kontem nadrzędnym lub centralnym), możesz utworzyć połączenie z nim, a Search Ads 360 automatycznie skonfiguruje połączenia ze wszystkimi subkontami. Kampanie, które powiążesz z multikontem klientów, mogą reklamować produkty na dowolnych subkontach. Możesz użyć filtrów w ustawieniach kampanii, by ograniczyć zestaw produktów, które ta kampania można reklamować.

Jeśli subkonto zostało już połączone z Search Ads 360, a później dołączasz nadrzędne multikonto klientów:

 • Search Ads 360 traktuje subkonto i multikonto klientów jako osobne konta. Jeśli na przykład odłączysz subkonto, multikonto klientów pozostanie połączone i nadal będzie synchronizować dane z subkonta.

 • Możesz powiązać kampanię bezpośrednio z subkontem lub multikontem klientów.
 • Jeśli usuniesz subkonto, z którym jest powiązana kampania, przestanie ona generować i aktualizować reklamy oraz słowa kluczowe. Pojawi się też komunikat o błędzie z informacją, że kampania nie jest już połączona z kontem asortymentowym.

Łączenie w kampaniach produktowych

Jeśli korzystasz z kampanii produktowych, konto Merchant Center połączone w Search Ads 360 musi dokładnie odpowiadać kontu połączonemu w Google Ads. Jeśli na przykład ustanowisz połączenie z multikontem klientów w Search Ads 360, musisz też utworzyć połączenie z multikontem klientów w Google Ads. Jeśli zamiast tego utworzysz połączenie z multikontem w Search Ads 360 i połączenie z pojedynczymi subkontami w Google Ads, kampania produktowa nie będzie miała dostępu do danych o asortymencie. Uwaga: w Search Ads 360 możesz w razie potrzeby utworzyć połączenie zarówno z multikontem klientów, jak i ze wszystkimi jego subkontami. Search Ads 360 nie utworzy duplikatów danych o asortymencie.

Co zrobić, gdy wyświetli się powiadomienie „grupy produktów mogą się nie wyświetlać…”

Google Ads umożliwia też łączenie kampanii z kontami asortymentowymi. Jeśli zalogujesz się w Google Ads i połączysz kampanię z subkontem, gdy w Search Ads 360 połączone jest tylko nadrzędne multikonto klientów, usługa Search Ads 360 nie rozpozna połączenia określonego w Google Ads. W Search Ads 360 może pojawić się komunikat podobny do tego:

Niektóre grupy produktów mogą się nie wyświetlać. Upewnij się, że konto Google Merchant Center (identyfikator konta:xxx) zostało dodane jako własny plik danych o asortymencie Search Ads 360 (identyfikator klienta:xxx) i że jest powiązane z kontem Google Ads

Jeśli wyświetli się takie powiadomienie, ręcznie połącz subkonto z Search Ads 360. Dodatkowe połączenie nie będzie mieć wpływu na multikonto klientów ani żadne kampanie.

Brak obsługi plików danych „Aktualizacja asortymentu produktów online”

Gdy zarejestrujesz plik danych na koncie Merchant Center, możesz skonfigurować pełny plik „Produkt” lub plik „Aktualizacja asortymentu produktów online”, który po prostu aktualizuje informacje dotyczące elementów już przesłanych przy użyciu innego konta w pełnym pliku danych „Produkty”.

W Search Ads 360 wszystkie powiązane konta muszą dostarczać pełne pliki danych „Produkty”. Wszelkie dane przesyłane z plików „Aktualizacja asortymentu produktów online” są ignorowane.

Jak często Search Ads 360 sprawdza aktualizacje plików danych?

W ciągu dnia Search Ads 360 kilka razy sprawdza w Google Merchant Center, czy na koncie asortymentowym nie pojawiły się zmiany. Kolumna Ostatnia aktualizacja pliku danych na karcie Konta asortymentowe pokazuje, kiedy ostatnio Search Ads 360 załadował aktualizacje z pliku danych. Opóźnienie przekraczające 24 godziny może wskazywać na problem w Search Ads 360.

Wymagane uprawnienia specjalne

Aby utworzyć połączenie z Merchant Center, Twoje konto użytkownika musi mieć wszystkie te uprawnienia:

Jeśli nikt w Twojej organizacji nie ma odpowiednich uprawnień, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Uwzględnij w nim zarówno identyfikator reklamodawcy Search Ads 360, jak i identyfikator konta Merchant Center, które chcesz połączyć.

Po połączeniu konta Google Merchant Center lub sklepu Microsoft Merchant Center z Search Ads 360 nie można usunąć połączenia. Zapobiega to przypadkowemu usunięciu pliku danych o asortymencie wykorzystywanego aktualnie na potrzeby kampanii produktowej lub planu asortymentu. Skontaktuj się z działem pomocy, by usunąć połączenie z kontem asortymentowym. 

Połącz z Merchant Center

Po zalogowaniu w Google na konto, które ma odpowiednie uprawnienia:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy w Search Ads 360.
 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie asortymentem.
 3. Kliknij + Konto asortymentowe i podaj te informacje:
 4. Kliknij Weryfikuj.

  Brak reakcji?
  Jeśli Search Ads 360 nie zareaguje po kliknięciu przycisku Weryfikuj, być może ktoś wcześniej ustanowił połączenie z kontem Merchant Center, ale następnie to konto zostało usunięte z Search Ads 360. Aby rozwiązać ten problem:

  1. Przewiń do góry panel edycji Konto asortymentowe. Na liście Pokaż nad tabelą raportowania wybierz Pokaż wszystkie.

  2. Jeśli obok nazwy konta Merchant Center pojawi się Removed status button (ikona usunięcia), oznacza to, że konto zostało już dodane, ale następnie zostało usunięte. 

  3. Jeśli konto zostało usunięte przez pomyłkę, kliknij Removed status button (ikonę usunięcia) i wybierz Aktywne.

  4. Kliknij ponownie Weryfikuj.

 5. Jeśli weryfikacja się powiedzie, kliknij Zapisz.

Łączenie konta Merchant Center z Google Ads

Aby kampanie produktowe, którymi zarządzasz w Search Ads 360, działały prawidłowo, usługa ta sprawdza, czy Twoje konta w Google Merchant Center i Google Ads są połączone. Jeśli nie są:

 • reklamy z istniejących kampanii produktowych Search Ads 360 nie mogą pojawiać się w Google,

 • nie możesz tworzyć nowych kampanii produktowych w Search Ads 360,

 • nie możesz synchronizować zmian z kampaniami produktowymi.

Aby połączyć swoje konto w Merchant Center z Google Ads:

 1. Zaloguj się na konto Google Merchant Center na https://merchants.google.com.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie wybierz kolejno Ustawienia > Google Ads.

 3. W polu Identyfikator klienta Google Ads wpisz identyfikator klienta z konta Google Ads (w formacie xxx-xxx-xxxx).

 4. Kliknij Połącz konto.

Więcej informacji znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy Google Ads.

Wstrzymywanie lub usuwanie konta asortymentowego

Jeśli wszystkie kampanie produktowe i plany asortymentu, które korzystają z konta asortymentowego, zostały usunięte, możesz wstrzymać lub usunąć konto. Search Ads 360 nie będzie już wtedy łączyć się z plikiem danych konta.

Nie wstrzymuj ani nie usuwaj konta asortymentowego, jeśli reklamodawca ma jeszcze plany asortymentowe lub kampanie produktowe korzystające z tego konta. Plany asortymentowe przestaną aktualizować kampanie, grupy reklam i inne elementy. Kampanie produktowe przestaną być synchronizowane z Search Ads 360, a wiele funkcji Search Ads 360 przestanie działać.
 
Jeśli chcesz wstrzymać kampanie związane z asortymentem, wstrzymaj plany asortymentowe i kampanie produktowe.

Jaka jest różnica między wstrzymaniem a usunięciem konta asortymentowego?

Wstrzymanie lub usunięcie konta asortymentowego powoduje, że Search Ads 360 nie łączy się z jego plikiem danych. 

Jeśli wstrzymasz konto:

 • Pozycje asortymentu konta będą nadal widoczne na karcie Pozycje asortymentu reklamodawcy, ale nie będą już aktualizowane.
 • Wstrzymane konto będzie nadal domyślnie widoczne na liście kont asortymentowych.

Jeśli usuniesz konto:

 • Pozycje asortymentu konta nie będą już widoczne na karcie Pozycje asortymentu reklamodawcy.
 • Usunięte konto będzie nadal domyślnie widoczne na liście kont asortymentowych, ale możesz skorzystać z menu Pokaż, by wyświetlić usunięte konta.

Wstrzymane lub usunięte konto możesz ponownie aktywować w dowolnym momencie. 

Wstrzymywanie konta asortymentowego

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy w Search Ads 360.
 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie asortymentem.
 3. Kliknij ikonę stanu obok konta i wybierz Wstrzymane lub Usunięte.
  Click Pause on the status menu

Usuwanie konta asortymentowego

Skontaktuj się z pomocą Search Ads 360 i poproś o usunięcie konta. Tylko zespół pomocy może usunąć konto asortymentowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?