Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Korzystanie z kwerend sieci Web

Kwerendy sieci Web w Search Ads 360 pomagają pobierać najnowsze dane z tej usługi prosto do arkusza kalkulacyjnego w programie Microsoft Excel zamiast ręcznego pobierania i importowania pliku do tego programu. Tak jak w przypadku raportów wyświetlanych w Search Ads 360, możesz dostosować zakres, typ oraz przedział czasowy danych w raporcie. Nie musisz jednak pobierać żadnego pliku, bo Search Ads 360 udostępnia adres URL, którego program Excel może używać, by automatycznie pobierać i odświeżać dane w raporcie. Kwerendy sieci Web w Search Ads 360:

 • skracają czas spędzany na generowaniu raportów w Search Ads 360,
 • pozwalają tworzyć typowe szablony raportów w programie Excel i wypełniać je najnowszymi danymi z Search Ads 360.

Jeśli np. masz dostosowany raport skuteczności kampanii, który co tydzień wysyłasz reklamodawcom lub klientom, możesz przygotować w Search Ads 360 po jednej kwerendzie sieci Web dla każdego z nich. Na potrzeby poszczególnych kwerend konfigurujesz arkusze kalkulacyjne programu Excel, które automatycznie odświeżają się co tydzień. Gdy otworzysz wszystkie raporty po cotygodniowym odświeżeniu, będą one gotowe do dostarczenia.

Tworzenie kwerendy sieci Web

 1. W Search Ads 360 utwórz raport i wygeneruj adres URL kwerendy sieci Web.
 2. Wpisz ten adres URL w programie Excel.
 3. Zaktualizuj ustawienia i sformatuj kolumny arkusza programu Excel.

Tworzenie raportu i generowanie adresu URL kwerendy sieci Web

 1. W interfejsie Search Ads 360 wyświetl tabelę raportowania.
  Przykład: otwórz właściwości kampanii i kliknij kartę Słowa kluczowe.

 2. Upewnij się, że tabela zawiera zakres dat, kolumny, segmenty, filtry i inne elementy, które chcesz umieścić w raporcie.
  Dowiedz się, jak dostosowywać dane w tabelach i raportach.

  When you use Excel 2010 or later to connect to a web query, the report can have a maximum of one million rows. For Excel 2007 users, please limit your reports to 25,000 rows to avoid Excel performance issues.

 3. Kliknij ikonę pobierania Download icon nad tabelą raportowania.
  Pojawią się ustawienia pobierania.

 4. Kliknij kartę Utwórz kwerendę sieci Web.

 5. Określ odpowiednie ustawienia i kliknij Utwórz kwerendę sieci Web.
  Komunikat nad tabelą poinformuje o utworzeniu kwerendy sieci Web.

 6. Kliknij Pobierz URL kwerendy sieci Web obok komunikatu i skopiuj wyświetlony URL.

Podawanie adresu URL kwerendy sieci Web w programie Excel

Po przygotowaniu raportu i adresu URL kwerendy sieci Web w Search Ads 360 możesz utworzyć z nią połączenie w programie Excel, odpowiednio sformatować kolumny i określić, jak dane mają być aktualizowane.

Kwerend sieci Web z Search Ads 360 możesz używać w programie Microsoft Office Excel 2007 dla Windows (maksymalnie 25 tys. wierszy) lub Excel 2010 dla Windows (maksymalnie milion wierszy).
 1. W programie Excel kliknij kolejno DaneZ sieci Web.

  Pojawi się wyskakujące okienko „Nowa kwerenda sieci Web”.

  Specjalne instrukcje dotyczące Microsoft Office 365

  Jeśli używasz Microsoft Office 365, zamiast „Z internetu” kliknij Z internetu (starsza wersja).

  Specjalne instrukcje dotyczące Microsoft Windows 10 Pro

  1. W programie Excel kliknij prawym przyciskiem myszy wstążkę i przejdź do opcji Dostosowywanie Wstążki.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Wszystkie karty.
  3. Kliknij Dane > Pobierz dane zewnętrzne i przeciągnij grupę menu do menu na Wstążce.
   Spowoduje to dodanie nowego menu „Pobierz dane”, które służy do otwierania okna przeglądarki.
  4. Kliknij nowy element menu, by otworzyć okno przeglądarki.
 2. W polu Adres wklej adres URL kwerendy sieci Web z Search Ads 360 i kliknij „Przejdź”.

 3. Gdy pierwszy raz podasz adres URL kwerendy sieci Web, może się wyświetlić Alert zabezpieczeń z komunikatem Za chwilę obejrzysz strony w bezpiecznym połączeniu.
  Zaznacz pole wyboru i kliknij OK.

 4. Jeśli pojawi się prośba o zalogowanie się w Search Ads 360, zrób to.

 5. Wybierz tabelę XML: kliknij żółtą ikonę strzałki w prawym górnym rogu pola kodu.

 6. Kliknij Importuj.

 7. Gdy pierwszy raz podasz adres URL kwerendy sieci Web, może się wyświetlić powiadomienie programu Microsoft Office Excel z komunikatem Określone źródło XML nie odnosi się do schematu.
  Zaznacz pole wyboru i kliknij OK.

 8. W opcji Gdzie chcesz umieścić dane? w wyskakującym okienku „Importowanie danych” kliknij kolejno Tabela XML w istniejącym arkuszuOK.
  Dane z Search Ads 360 pojawią się w arkuszu.

 9. Danych tych możesz używać w programie Excel w dowolny sposób – tworzyć tabele przestawne, generować raporty itp.

 10. Aktualizowanie danych:
  • Komórka – zaznacz komórkę i na pasku narzędzi kliknij przycisk „Odśwież”.
  • Raport – kliknij menu Dane i wybierz Połączenia. Zaznacz połączenie i kliknij przycisk Odśwież lub kliknij Właściwości i wybierz jedną z opcji automatycznego odświeżania.
Jeśli spróbujesz odświeżyć istniejącą już kwerendę sieci Web w programie Excel i autoryzacja się nie uda, wyświetli się komunikat o błędzie. Musisz wrócić do ustawień konfiguracji kwerendy sieci Web w programie Excel i zalogować się w Search Ads 360.

Zarządzanie istniejącymi już kwerendami sieci Web

Możesz zobaczyć listę istniejących kwerend sieci Web, skopiować URL kwerendy lub ją usunąć.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Pliki do pobrania.

 3. Kliknij kartę Kwerendy sieci Web nad tabelą.
  Pojawi się lista istniejących kwerend sieci Web. Możesz wykonać dowolną z tych czynności:

  • Skopiować URL kwerendy sieci Web – kliknij link Wybierz URL w kolumnie URL kwerendy sieci Web.

  • Usunąć kwerendę sieci Web – zaznacz pole wyboru obok nazwy kwerendy i kliknij Usuń nad tabelą.

Znane problemy

 • Raportów pochodzących z wielu agencji nie można używać w kwerendach sieci Web.

 • Nie można pobrać raportu w kwerendzie sieci Web z możliwością edytowania ani przesłać go z powrotem do Search Ads 360.

 • Gdy pamięć podręczna z tymczasowymi plikami internetowymi jest pełna, podczas odświeżania kwerendy sieci Web w programie Excel może się pojawić komunikat o błędzie importowania XML. Aby rozwiązać ten problem, usuń pliki z folderu tymczasowych plików internetowych, ponownie wczytaj kwerendę sieci Web i w razie potrzeby zaloguj się w Search Ads 360 (wykonując czynności z sekcji Podawanie adresu URL kwerendy sieci Web w programie Excel). Możesz też zwiększyć rozmiar pamięci podręcznej w ustawieniach Internet Explorera.

 • Jeśli reklamodawca ma konta wyszukiwarek, na których używa różnych walut, Search Ads 360 konwertuje kolumny walut związane z kwerendami sieci Web i nieedytowalnymi raportami na walutę reklamodawcy, dodając do nagłówków kolumn kod przeliczonej waluty.

Zgłaszanie problemów

Jeśli chcesz się skontaktować z zespołem pomocy i zgłosić problemy dotyczące kwerend sieci Web, podaj w swojej wiadomości te informacje:

 • system operacyjny (np. Windows XP, Windows 7);

 • wersję Internet Explorera;

 • wersję programu Excel,

 • (w razie potrzeby) adres URL kwerendy sieci Web, z którą masz problemy.

Dzięki temu zespół pomocy łatwiej odtworzy i potwierdzi występujące problemy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
263
false
false