Google Analytics verileri hakkında rapor

Giriş ve önemli ayrıntılar

Search Ads 360'ta Google Analytics verileri üzerine rapor oluşturma

Sitenizdeki etkinliği izlemek için Google Analytics kullanıyorsanız Google Analytics, topladığı verilerin bir kısmını Search Ads 360 ile paylaşabilir. Search Ads 360 bu verileri aldıktan sonra, aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

Search Ads 360'taki Google Analytics verileri hakkında önemli ayrıntılar

Veri sunulan öğeler...

Search Ads 360 raporlarında Google Analytics verileri aşağıdaki öğeler için kullanılabilir:

Google Anlytics verileri aşağıdaki öğeler için kullanılamaz:

Yalnızca Search Ads 360 ziyaretleriyle ilişkilendirilen veriler

Google Analytics yalnızca Search Ads 360 tarafından kaydedilmiş bir ziyaret sırasında gerçekleşen verileri gönderir. Örneğin:

 1. Bir müşteri, trafik işlemleri Search Ads 360 tarafından gerçekleştirilen bir ücretli arama ağı reklamını tıklar.

 2. Reklamın izleme URL'si Search Ads 360'a ulaşır ve Search Ads 360 bir ziyaret kaydeder.

 3. Müşteri sitenize ulaştığında, Google Analytics yeni bir oturum başlatır veya mevcut bir oturumun metriklerine ekleme yapar. Daha sonra, Google Analytics bu oturum sırasında oluşan verileri Search Ads 360'a gönderir.

Google Analytics, doğrudan trafikten veya Search Ads 360 tarafından yönetilmeyen bir ücretli arama ağı reklamıyla başlayan oturumlar gibi sitenizdeki diğer etkinliklerle ilgili verileri göndermez.

Google Analytics'in, Search Ads 360 ziyaretleriyle ilişkilendirilecek kullanıcı oturumlarını nasıl belirlediği konusunda daha fazla bilgi edinin.

Google Analytics'teki ücretli arama metrikleri

Search Ads 360'ın yanı sıra Google Analytics'teki ücretli arama etkinliğini de görmek isterseniz motor hesabının türüne veya Google Analytics'te ayarladığınız hizmet düzeyine bağlı olarak ek adımlar atmanız gerekir:

 • Google Ads: Google Analytics'te Google Ads tıklamalarıyla ilişkilendirilen metrikleri görüntülemek için Google Ads'de oturum açın ve Google Analytics'i Google Ads hesabına bağlayın. Bu özellik tüm Google Analytics hesapları için ücretsizdir.

 • Microsoft Advertising: Google Analytics'te Microsoft Advertising tıklamalarıyla ilişkilendirilen metrikleri görüntülemek için Microsoft Advertising hesap temsilcinizle görüşerek Microsoft Advertising'i Google Analytics'e bağlama konusunda bilgi alın. Temsilciye, Search Ads 360'ı Google Analytics'e bağladığınızı da mutlaka belirtin. Bu özellik tüm Google Analytics hesapları için ücretsizdir.

 • Google Analytics 360'taki Search Ads 360 verileri: Google Analytics 360'ta Search Ads 360 Raporlama Entegrasyonu'nu kullanırsanız, Google Ads tıklamaları ve Microsoft Advertising tıklamaları ile ilişkilendirilen metrikler yerine Google Analytics'teki Search Ads 360 ziyaretleri ile ilişkilendirilen metrikleri görüntüleyebilirsiniz. Açılış sayfaları yanlış açılış sayfası URL'leri, bağlantı sorunları veya spam filtrelemesi gibi nedenlerle kullanılamadığında tıklamaların sayısı ziyaretlerin sayısından farklı olabilir.

  Raporlama entegrasyonu etkin olduğunda, Search Ads 360'ta ve Google Analytics 360'ta gördüğünüz veriler tam olarak eşleşir. Bu özelliği ayarlamak için, Search Ads 360 ve Google Analytics’i bağlama adımlarını uygulayın veya Google Analytics 360 Hesap Yöneticinize başvurun.

  Data in DS may be different from data in Google Analytics


Önemli: Google Ads veya Microsoft Advertising'i Google Analytics'e bağlamaz veya "Google Analytics'teki Search Ads 360 verileri" özelliğini etkinleştirmezseniz Google Analytics'te ücretli arama etkinliği görmezsiniz.

Google Analytics'teki metrikler Search Ads 360 ile eşleşmeyebilir

Google Analytics ile Google Ads veya Microsoft Advertising arasında ücretsiz bağlantı oluşturursanız Google Ads'in veya Microsoft Advertising'in Google Analytics'e gönderdiği verileri görürsünüz. Bu veriler, bazı nedenlerden dolayı Search Ads 360'ın aynı kampanyalar için sahip olduğu verilerden biraz farklı olabilir:

 • Search Ads 360, Search Ads 360 ziyaretleriyle ilişkilendirilen verileri gösterirken Google Analytics, Google Ads veya Microsoft Advertising tıklamalarıyla ilişkilendirilen verileri gösterir.

 • Search Ads 360 ve Google Analytics, dönüşümleri saymak ve dönüşümleri günlerle ilişkilendirmek için farklı sistemler kullanır. Daha fazla bilgi

 • Search Ads 360, Google Analytics verilerini yalnızca Search Ads 360'ı Google Analytics'e bağladığınız günden başlayarak gösterir. Google Analytics raporunuz Search Ads 360'ı Google Analytics'e bağladığınız günden önce başlıyorsa veriler eşleşmez.

 • Google Analytics ve Search Ads 360'ta farklı ilişkilendirme modelleri kullanıyor veya farklı bir hedef ve işlem grubunu görüntülüyor olabilirsiniz. 

 • Dönüşümler doğrudan ölçülemediğinde, Search Ads 360 dönüşüm metriklerini ölçeklendirir. Google Analytics, dönüşüm metriklerini ölçeklendirmez.

Önemli: Reklamveren web sunucusunun veya yönlendirme hizmetinin gclid ve gclsrc parametrelerini açılış sayfası URL'lerinden çıkarmadığından emin olun. Bu parametreler, otomatik etiketlemeyi etkinleştirdiğinizde Google Ads hesapları için ve Search Ads 360 reklamvereninizi Google Analytics'e bağladığınızda diğer hesaplar için otomatik olarak eklenir. Parametreler kaldırılırsa Google Analytics, ziyaretleri arama kampanyanızla ilişkilendirmez ve Google Analytics'teki metrikler Search Ads 360 ile eşleşmez.

Search Ads 360'taki Google Analytics verilerinin güncelliği

Search Ads 360 raporlarında gösterilen Google Analytics metrikleri yaklaşık olarak her 6 saatte bir güncellenir. Search Ads 360, doğrudan ölçülemeyen dönüşümler için Google Analytics dönüşüm metriklerini ölçeklendirdiğinden, dönüşüm verilerinin tamamlanması 24 ila 48 saat sürebilir.

Ölçeklendirme nedeniyle, raporun tarih aralığına ve ne zaman oluşturulduğuna bağlı olarak raporlarınızda tutarsızlıklar görülebilir. Örneğin, 4-5 Ocak tarihlerini kapsayan rapor 5 Ocak'ta oluşturulduğunda 100 hedef tamamlama gösterirken aynı rapor 7 Ocak'ta oluşturulduğunda 103 hedef tamamlama gösterebilir.
 

Ürün grubu, envanter öğesi, bütçe planı ve bütçe grubu raporları 24 ila 48 saatte bir doldurulur.

Toplayıcı mülkler ve kaynak mülkleri

Google Analytics'te Birleştirme raporlaması kullanıyorsanız, Search Ads 360 reklamvereninizi bir kaynak mülkü yerine bir birleştirme mülküne bağlayın. Bir kaynak mülküne bağlamayı denerseniz, Search Ads 360 otomatik olarak bunun yerine birleştirme mülküne bağlantı oluşturur. Şu anda Search Ads 360'a bağlı bir mülk, bir birleştirme mülküne eklenirse, Search Ads 360 bağlantıyı birleştirme mülküne değiştirir.

Gerekirse mülkün verilerini filtrelemek için Google Analytics'te bir görünüm oluşturabilir ve ardından mülkü Search Ads 360'a bağladığınızda görünümü belirtebilirsiniz.   

Search Ads 360'taki örneklenmemiş veriler

Google Analytics'te gördüğünüz raporlar bazen örneklenmiş veriler gösterir, bununla birlikte Search Ads 360 raporlarındaki Google Analytics verileri örneklenmemiştir.

Google Ads hesaplarında manuel URL etiketleme

Otomatik etiketleri manuel etiketlerle geçersiz kılıyorsanız:

 • Search Ads 360, UTM URL parametrelerindeki verileri temel almadığından (ancak yine de GCLID parametresini gerektirir); Search Ads 360, Google Analytics verileri hakkında rapor yazabilir.
 • Google Analytics'te:
  • Bu raporlar UTM URL parametrelerindeki verilere dayanmadığı için Search Ads 360 raporları düzgün çalışacaktır.
  • Search Ads 360 boyutlarını ve metriklerini özel raporlara eklerseniz, manuel etiketlerden etkilenmeyen Search Ads 360 raporlarında bulduğunuz değerlerin aynısını görürsünüz. Özel raporlara Kaynak, Aracı, Kampanya, 
   Arama Terimi veya Reklam İçeriği eklediğinizde, manuel etiketlerde belirttiğiniz verileri görürsünüz. 
  • Google Analytics'teki Google Ads raporlarında, utm_source ve utm_medium parametrelerinde "google" ve "cpc"den farklı bir değer belirtiliyorsa, Google Analytics raporları oturumları Google Ads kampanyalarınıza atayamaz. Bu raporlarda, otomatik etiketlerin orijinal verileri yerine manuel olarak belirttiğiniz veriler kullanılır.

Search Ads 360 bağlantısını kaldırma

Search Ads 360 ile Google Analytics arasındaki bağlantıyı kaldırırsanız şunların olmasını bekleyebilirsiniz:

 • Search Ads 360'ta: Google Analytics verilerini artık Search Ads 360'ta göremezsiniz. Google Analytics raporlama sütunları bundan sonra kullanılamaz. Google Analytics verilerini kullanan teklif stratejilerinde, Google Analytics hedeflerinin sayısı ve işlemlerden elde edilen gelir sıfırmış gibi görünür. 
 • Google Analytics'te: Google Ads'ü Google Analytics'e bağladıysanız Google Ads'ün Google Analytics'e göndermekte olduğu verileri görmeye devam edersiniz.

Search Ads 360'ı Google Analytics'e yeniden bağlarsanız:

 • Aynı Analytics mülküne yeniden bağlantı oluşturursanız, daha önce bağlandığınızda toplanan geçmiş verilerinin tamamını görürsünüz. Ayrıca, bağlantıyı yeniden etkinleştirdiğiniz günden başlayarak yeni verileri de görürsünüz. Bağlantı kaldırıldığı sırada gerçekleşen etkinlikle ilgili verileri görmezsiniz.
 • Farklı bir Analytics mülküne bağlanırsanız eski web mülküyle ilişkilendirilen geçmiş verilerini görmezsiniz. Bir Search Ads 360 reklamvereni aynı anda yalnızca bir Google Analytics mülküne ait verileri gösterebilir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?