Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Omówienie Search Ads 360

Ustawienia efektywne

Wartość właściwości używana przez Search Ads 360. To jest albo wartość, którą przypiszesz tej właściwości, albo wartość dziedziczona po obiekcie wyższego poziomu w Search Ads 360 (jeśli nie przypiszesz wartości).

W Search Ads 360 maksymalny CPC elementu objętego strategią ustalania stawek można ustawić jawnie lub może być on dziedziczony po grupie reklam. Podobnie minimalna stawka i maksymalna stawka elementu objętego strategią ustalania stawek może być ustawiona jawnie lub dziedziczona po strategii ustalania stawek. Jeśli ustawienie zostanie podane dla elementu objętego strategią ustalania stawek, Search Ads 360 zawsze go użyje. W przeciwnym razie użyje ustawienia z grupy reklam i strategii ustalania stawek. Wartość używana przez Search Ads 360 dla jednej z tych właściwości to efektywne ustawienie.

 Jeśli na przykład grupa reklam ustawia maksymalny CPC na 2,00:

  • Jeśli słowo kluczowe w tej grupie reklam ma własny maksymalny CPC równy 3,00, efektywne ustawienie dla tego słowa kluczowego, a tym samym ustawienie traffickowane przez Search Ads 360 do wyszukiwarki, to 3,00.

  • Jeśli inne słowo kluczowe w tej samej grupie reklam nie ma własnego maksymalnego CPC, efektywne ustawienie dla tego słowa kluczowego, a tym samym ustawienie traffickowane przez Search Ads 360 do wyszukiwarki, to 2,00.

Ustawienia efektywne i automatyczne reguły

Reguły automatyczne działają tylko z ręcznie wprowadzonymi ustawieniami. Jeśli na przykład utworzysz regułę zwiększającą stawki za słowo kluczowe o 10%, a słowo dziedziczy maksymalny CPC po grupie reklam, Search Ads 360 nie zmieni maksymalnego CPC słowa kluczowego.

Efektywne kolumny w interfejsie użytkownika

W interfejsie użytkownika kolumny Maks. CPC, Min. stawka i Maks. stawka zawierają wartości efektywne. Oznacza to, że w tej kolumnie jest widoczna albo wartość jawnie ustawiona dla elementu objętego strategią ustalania stawek, albo wartość dziedziczona po grupie reklam lub strategii ustalania stawek.

Efektywne kolumny w arkuszach zbiorczych

Gdy pobierzesz edytowany arkusz zbiorczy z elementami objętymi strategią ustalania stawek, zobaczysz dwie kolumny dla każdego z tych ustawień:

Maksymalny CPC:

  • Maks. CPC słowa kluczowego: w tej kolumnie możesz ręcznie ustawić maksymalny CPC słowa kluczowego, zastępując ustawienie grupy reklam. Jeśli słowo kluczowego obecnie dziedziczy maksymalny CPC po grupie reklam, kolumna zawiera wartość (inherited).

  • Efektywny maks. CPC słowa kluczowego: pokazuje efektywny maksymalny CPC. Ta kolumna tylko prezentuje wartości. Zmiany są ignorowane.

Minimalna stawka:

  • Min. stawka: w tej kolumnie możesz ręcznie ustawić minimalną stawkę dla obiektu objętego strategią ustalania stawek, zastępując ustawienie ze strategii ustalania stawek. Jeśli element objęty strategią ustalania stawek obecnie dziedziczy wartość po strategii, w kolumnie widać wartość (inherited).

  • Efektywna min. stawka: pokazuje efektywną stawkę minimalną.  Ta kolumna tylko prezentuje wartości. Zmiany są ignorowane.

Maksymalna stawka:

  • Maks. stawka: w tej kolumnie możesz ręcznie ustawić maksymalną stawkę dla obiektu objętego strategią ustalania stawek, zastępując ustawienie ze strategii ustalania stawek. Jeśli element objęty strategią ustalania stawek obecnie dziedziczy wartość po strategii, w kolumnie widać wartość (inherited).

  • Efektywna maks. stawka: pokazuje efektywną stawkę maksymalną.  Ta kolumna tylko prezentuje wartości. Zmiany są ignorowane.

Jeśli edytujesz i prześlesz arkusz zbiorczy, Search Ads 360 zignoruje wszystkie zmiany wprowadzone w kolumnach z wartościami efektywnymi (np. w kolumnie Efektywny maks. CPC słowa kluczowego). 

Search Ads 360 nie wyświetli błędów przy sprawdzaniu poprawności, jeśli przypadkiem zmienisz którąś z tych dwóch kolumn.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false