Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Tworzenie i stosowanie strategii ustalania stawek w Search Ads 360

Monitorowanie i dostosowywanie strategii ustalania stawek Search Ads 360 pod kątem nowych elementów

Gdy zastosujesz strategię ustalania stawek z celem Konwersje, Przychody lub Kierowanie zaawansowane do zupełnie nowych elementów z możliwością określenia stawki, które nie mają historii skuteczności, strategia przeprowadza w ich przypadku tak zwany „zimny start” (oznaczony w tabeli niebieską ikoną , która pojawia się w ciągu kilku godzin). Działanie zimnego startu (i wyświetlanie ikony) kończy się w chwili, gdy element z możliwością określenia stawki uzyska odpowiednią liczbę kliknięć lub będzie starszy niż 2 tygodnie.

Podczas zimnego startu strategia ustalania stawek Search Ads 360 stara się osiągnąć równowagę między zarejestrowaniem takiej liczby wizyt, która wystarcza do oceny skuteczności, a ograniczeniem wydatków na element z możliwością określenia stawki o nieznanym potencjale do odpowiedniej kwoty, utrzymując jego pozycję w tymczasowym zakresie.

Zimny start dotyczy tylko zupełnie nowych elementów z możliwością określenia stawki. Jeśli np. dodasz słowo kluczowe, które istnieje od roku, ale nie ma historii skuteczności, bo było wstrzymane lub miało bardzo niską stawkę, strategia ustalania stawek nie zastosuje zimnego startu.

W okresie gromadzenia danych działanie zimnego startu:

 • zastępuje główny cel strategii ustalania stawek, taki jak CPA, ERS, ROAS czy pozycję, a także miesięczne wydatki ustawione w strategii;

 • nie zastępuje stawek minimalnych/maksymalnych ani budżetów kampanii.

W razie potrzeby możesz dostosować tymczasowy zakres pozycji słów kluczowych.

Dostosowywanie tymczasowego zakresu pozycji elementów z możliwością określenia stawki

Podczas zimnego startu domyślny zakres pozycji słów kluczowych to 3–5. W razie potrzeby możesz go zmienić, by dostosować działanie zimnego startu. Jeśli np. chcesz ograniczyć koszt wprowadzania nowych elementów z możliwością określenia stawki, możesz obniżyć zakres pozycji. Zmiana domyślnej pozycji podczas zimnego startu może jednak niepotrzebnie zwiększyć wydatki lub wydłużyć czas optymalizowania stawek za nowe elementy z możliwością określenia stawki.

Jeśli zmieniasz działanie zimnego startu w przypadku elementów z możliwością określenia stawki na poziomie strategii ustalania stawek, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Unikaj ustawiania wymagającej górnej pozycji (np. 1), bo wydatki podczas tego tymczasowego etapu zbierania danych mogą być niepotrzebnie wysokie.

 • Unikaj ustawiania węższego ograniczenia pozycji (np. dolna pozycja 3 lub 4), bo spowoduje to powstanie większego krótkoterminowego odchylenia od podstawowych celów strategii ustalania stawek.

 • Aby zmniejszyć koszt wprowadzania nowych elementów, obniż pozycje górną i dolną (np. zmień zakres domyślny z 3–5 na 6–8). Koszt będzie mniejszy, ale jednocześnie spadnie tempo zbierania danych o konwersjach związanych z nowymi elementami z możliwością określenia stawki. W efekcie niektóre takie elementy mogą w ciągu dwóch tygodni nie uzyskać liczby kliknięć potrzebnej do skutecznego ustalania stawek.

 • Przez dwa tygodnie po dodaniu nowych elementów z możliwością określenia stawki strategia ustalania stawek może nie działać na normalnym poziomie skuteczności. Jeśli równocześnie dodasz wiele takich elementów, początkowa skuteczność może znacznie różnić się od tej osiąganej po usunięciu tymczasowego ograniczenia.

Wykonaj te czynności, aby zmienić działanie zimnego startu w odniesieniu do nowych elementów z możliwością określenia stawki:

 1. Otwórz strategię ustalania stawek Search Ads 360.

  Przechodzenie do strategii ustalania stawek
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

   Możesz też wykonać te czynności:

   1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

   4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

   5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Pod nazwą strategii ustalania stawek kliknij ikonę jej ustawień Settings button.

 3. W panelu ustawień strategii ustalania stawek kliknij Konfiguracja zaawansowana.

 4. W sekcji Tymczasowe ograniczenie pozycji nowych słów kluczowych zaktualizuj zakres pozycji i kliknij Zapisz strategię ustalania stawek.

  Tymczasowe ograniczenie pozycji dotyczy nowych słów kluczowych i elementów z możliwością określenia stawki.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false