Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Ocena skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Wyświetlanie stawki docelowej ze strategii ustalania stawek Search Ads 360

Kolumna Stawka docelowa związana z licytowanym elementem zawiera stawkę, której użyłaby usługa Search Ads 360 na podstawie ostatniej oceny stawki tego elementu, gdyby poza celem podstawowym nie było żadnych ograniczeń (takich jak stawki minimalna i maksymalna czy dodatkowy cel Pozycja).

Dzięki tej kolumnie możesz łatwo sprawdzić, czy obowiązujące stawki minimalna i maksymalna nie są zbyt restrykcyjne. Jeśli np. większość stawek docelowych jest w zakresie 10-15 USD, a bieżący zakres wyznaczany przez stawki minimalną i maksymalną to 8-12 USD, warto rozważyć jego powiększenie (w całej strategii ustalania stawek lub przy konkretnym elemencie z możliwością określenia stawki). To pozwoli funkcji Inteligentnego określania stawek lepiej optymalizować stawki i osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

Zanim przekażesz większą kontrolę strategiom ustalania stawek, na podstawie wartości w kolumnie Wartość docelowa stawki możesz się zorientować, jakie będą stawki określane przez Search Ads 360.

Kolumna Główne ograniczenie wskazuje ustawienie, które jest faktyczną przyczyną różnicy między stawką docelową a maksymalną stawką CPC za konkretny element z możliwością określenia stawki. Możesz spróbować dostosować ustawienie, by funkcja Inteligentnego określania stawek miała większe szanse na zastosowanie stawki docelowej.

Wyświetlanie stawki docelowej ze strategii ustalania stawek Search Ads 360

 1. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres. Następnie kliknij kolejno kartę Słowa kluczowe lub Cele ▼, a potem Grupy produktów.

   Przechodzenie do reklamodawcy
   1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

   4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

   Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

  • Otwórz strategię ustalania stawek i kliknij kartę Słowa kluczowe lub Grupy produktów.

   Przechodzenie do strategii ustalania stawek
   1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

   2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

   3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

    Możesz też wykonać te czynności:

    1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

    2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

    3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

    4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

    5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

   Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

 2. Jeśli w tabeli raportowania nie ma kolumny Stawka docelowa ani Główne ograniczenie, wykonaj te czynności:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij klawisz Enter.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 3. Aby zobaczyć tylko te licytowane elementy, w przypadku których ograniczenie nie pozwala użyć optymalnej stawki, kliknij Filtr i ustaw warunek Stawka docelowa > 0.

  Kolumna Stawka docelowa jest pusta przy tych słowach kluczowych, które nie są ograniczone limitami stawki ani pozycji. Gdy np. maksymalny CPC jest równy stawce docelowej, nie ma jej w raporcie.

Jeśli chcesz zobaczyć zmiany stawki docelowej w czasie, kliknij Historia zmian nad tabelą raportowania. Zawsze, gdy strategia ustalania stawek oceni stawkę, aktualizuje kolumnę Stawka docelowa.

Pamiętaj, że:

 • Kolumna Stawka docelowa zawiera stawkę docelową określoną przez strategię ustalania stawek podczas ostatniej oceny. Wybrany zakres dat nie ma znaczenia. Aby zobaczyć wcześniejsze stawki docelowe, włącz tryb Historia zmian.

  Strategia ustalania stawek może zmienić stawkę docelową przy następnej ocenie stawek, jeśli nowe dane wskazują, że taka zmiana będzie optymalna.

 • Jeśli usuniesz licytowany element ze strategii ustalania stawek, kolumna Stawka docelowa będzie dalej zawierać wartość określoną podczas ostatniej oceny.

Najczęstsze pytania

Czy raport zawiera stawki docelowe ze wstrzymanych strategii ustalania stawek?
Nie. Stawka docelowa pojawia się tylko wtedy, gdy strategia ustalania stawek ma stan „Aktywna”.

Czy raport zawiera stawkę docelową, gdy strategia ustalania stawek oczekuje na zakończenie 24-godzinnego okresu po ręcznym zastąpieniu?
Nie. Stawka docelowa jest obliczana tylko w trakcie analizy skuteczności słowa kluczowego. System pomija słowa kluczowe ze stawką zastąpioną ręcznie.

Dlaczego stawka docelowa się nie pokazuje?
Jeśli strategia ustalania stawek została zastosowana lub zmieniona przez Ciebie niedawno, kolumna „Stawka docelowa” jest pusta, ponieważ strategia ustalania stawek ponownie określa stawki na podstawie nowych informacji.Odczekaj trochę i ponownie sprawdź informacje w tej kolumnie.

Jeśli strategia ustalania stawek ma docelowy CPA + ograniczenie pozycji + limity stawki, co wskazuje stawka docelowa?
Maksymalny CPC, który ustawiłaby strategia ustalania stawek, gdyby nie było limitów stawki ani ograniczenia pozycji (tzn. byłaby to czysta strategia Docelowy CPA). W takiej sytuacji stawka docelowa odpowiada kwocie, która zostałaby użyta, gdyby poza celem podstawowym nie było dodatkowych ograniczeń. To samo dotyczy strategii ustalania stawek ERS i Floodlight.

Jeśli strategia ustalania stawek ma cel podstawowy Pozycja + limity stawki, co wskazuje stawka docelowa?
Maksymalny CPC, który ustawiłaby strategia ustalania stawek, gdyby nie było limitów stawki, a tylko cel Pozycja.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false