Kolumna Stan

Przedstawia stan obiektu w Search Ads 360, np. kampanii czy słowa kluczowego. W tej kolumnie możesz też zmienić stan obiektu (z wyjątkiem kont usługi, dla których zmiana stanu wymaga innych kroków).

Większość obiektów w Search Ads 360 ma jeden z tych stanów:

 • Aktywne (Active):  Reklamy w obiekcie będą wyświetlane w wyszukiwarce, chyba że sama wyszukiwarka wstrzyma obiekt.
  Na przykład gdy kampania osiągnie maksymalny budżet, wyszukiwarka automatycznie wstrzyma kampanię, ale w tej kolumnie nadal będzie widać wartość Aktywny, ponieważ to nie usługa Search Ads 360 wstrzymała kampanię.
  W kolumnie Stan w wyszukiwarce widać stan obiektu w samej wyszukiwarce.

 • Wstrzymane (Paused) (nie dotyczy kont wyszukiwarki): || Reklamy w obiekcie nie będą wyświetlane w wyszukiwarce.
  Ten stan pojawia się, gdy wstrzymasz obiekt w Search Ads 360 lub w wyszukiwarce. Jeśli sama wyszukiwarka automatycznie wstrzyma obiekt (na przykład jeśli kampania wykorzysta cały budżet), w tej kolumnie też widać wartość Wstrzymany.  
  W kolumnie Stan w wyszukiwarce widać stan obiektu w samej wyszukiwarce.

  Jeśli wstrzymanym obiektem jest:

  • Kampania na koncie wyszukiwarki Google Ads lub Bing Ads, tylko sama kampania otrzymuje stan Wstrzymana (lub równoważny) w wyszukiwarce. Wszystkie grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe należące do wstrzymanej kampanii zachowają swój poprzedni stan w wyszukiwarce, ale nie będą aktywne, ponieważ ich kampania będzie wstrzymana. Na tej samej zasadzie jeśli wstrzymasz grupę reklam, jej reklamy i słowa kluczowe zachowają poprzedni stan.

  • Strategia ustalania stawek, stawki nie będą dostosowywane według strategii. Słowa kluczowe nadal będą gromadzić historię wyników, która może wpłynąć na optymalizację stawek, jeśli wznowisz strategie. Weź to pod uwagę, ponieważ może to spowodować konieczność zmiany docelowego wskaźnika ROI. Strategia ustalania stawek nie będzie też już wyświetlać stawki docelowej.

 • Usunięty (Remove): x trwale usuwa obiekt z wyszukiwarki. Search Ads 360 usunie też wszystkie grupy reklam i słowa kluczowe należące do kampanii lub wszystkie słowa kluczowe należące do grupy reklam. Jeśli usuniesz strategię ustalania stawek, Search Ads 360 nie usunie słów kluczowych, kampanii ani innych obiektów zarządzanych przez tę strategię.

 

Wykorzystanie w kolumnach formuł

Jeśli wykorzystasz tę kolumnę w kolumnie formuły, upewnij się, że wszystkie wyrażenia odwołują się do możliwych wartości w tej kolumnie (w języku angielskim), które są podane wyżej. Wielkość znaków nie ma znaczenia, czyli wyrażenia If(status="Paused") i If(status="paused") działają jednakowo.

Dodaj tę kolumnę do raportu

Przejdź do tabeli raportowania, np. słowa kluczowe.

Domyślnie kolumna pojawi się obok kolumny z pola wyboru. Dla zaoszczędzenia miejsca kolumna nie ma etykiety.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?