Search Ads 360'a genel bakış

Segmentlere ayrılmış rapor

Bir raporda verileri belirli ölçütlere göre gruplandırmak için segmentleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir reklamveren için dört Floodlight etkinliği oluşturur ve daha sonra, bir anahtar kelime raporunu Floodlight etkinliğine göre segmentlere ayırırsanız, her bir anahtar kelime dört satıra bölünür. Her bir satırda, tek bir Floodlight etkinliği tarafından kaydedilen metrikler görüntülenir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?