Omówienie Search Ads 360

Synchronizacja z wyszukiwarką

Proces, który uruchamiasz w Search Ads 360, by pobrać na konto wyszukiwarki w Search Ads 360 zmiany wprowadzone w wyszukiwarce.

Zmiany wprowadzane w Search Ads 360 są automatycznie przesyłane na konto wyszukiwarki, ale zmiany wprowadzone w wyszukiwarce musisz ręcznie synchronizować w Search Ads 360. Więcej informacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?