Omówienie Search Ads 360

Zakres

Dane widoczne w raportach usługi Search Ads 360 na podstawie aktualnej lokalizacji w hierarchii Search Ads 360.

Na przykład jeśli przejdziesz do reklamodawcy, zakresem raportu będzie reklamodawca. Jeśli klikniesz kartę Kampanie, zobaczysz dane wszystkich kampanii reklamodawcy. Na pasku nawigacyjnym widać aktualnie wyświetlany zakres danych. W przykładzie niżej wybrano kartę Kampanie. Pasek nawigacyjny wskazuje, że na karcie są wyświetlane dane ze wszystkich kont wyszukiwarki dla reklamodawcy Oceanic Airlines.

The navigation bar indicates the scope of data that

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?