Kolumna Maks. CPM

(Google) Defines the maximum CPM (Cost-per-1000 impressions), which is the highest amount that you are willing to pay for 1000 impressions of your ads. Only applicable in campaigns that target the display network.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Keyword_CPM_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz konto wyszukiwarki, kampanię lub grupę reklam Google Ads.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

  3. Nad wykresem podsumowania skuteczności kliknij przycisk Kolumny.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Jeśli przejdziesz na poziom reklamodawcy i wyświetlisz tę kolumnę:

  • W kolumnie pojawi się --- w przypadku grup reklam na kontach wyszukiwarek innych niż Google Ads.

  • Nie możesz zmienić wartości w tej kolumnie. Aby móc ją edytować, przejdź do określonego konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem