Kolumna Maks. CPC

The maximum cost-per-click for a biddable item, which is the highest amount that you are willing to pay per click. Note that often you'll pay less than the max CPC because in each auction, the most you'll pay is what's needed to rank higher than the advertiser immediately below you.

Element z określaną stawką może przejąć ustawienie maks. CPC od swojej nadrzędnej grupy reklam lub je zastąpić i ustawić własny maks. CPC. W przypadku przejęcia maks. CPC w tej kolumnie będzie widoczna przejęta wartość. W przeciwnym wypadku zostanie tu wyświetlony maks. CPC ustawiony konkretnie dla tego elementu z określaną stawką.

Maks. CPC elementu z określaną stawką możesz zmienić, zmieniając wartość w tej kolumnie. Jeśli stosujesz już inny maks. CPC niż maks. CPC grupy reklam, możesz wrócić do przejmowania go od grupy reklam, usuwając wartość z tej kolumny. Search Ads 360 zastąpi go wtedy przejętą wartością.

Jeśli element z określaną stawką jest zarządzany przez strategię ustalania stawek:

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Max_CPC, Product_target_max_CPC lub Product_group_max_CPC.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz konto wyszukiwarki, kampanię lub grupę reklam.

  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe lub Cele▼, a następnie Grupy produktów.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij klawisz Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Jeśli przejdziesz na poziom reklamodawcy i wyświetlisz tę kolumnę:

  • W kolumnie pojawi się --- w przypadku grup reklam na kontach wyszukiwarek innych niż Google Ads.

  • Nie możesz zmienić wartości w tej kolumnie. Aby móc ją edytować, przejdź do określonego konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?