Kolumna Stan wyszukiwarki

Wskazuje stan kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego lub innego elementu kampanii zgodnie z raportami na obsługiwanym koncie wyszukiwarki. Możliwe stany (w zależności od typu konta zewnętrznego) to: Odpowiednia, Odrzucone, Ograniczenie budżetowe itd.

Ta kolumna nie podaje informacji o stanie na potrzeby kont społecznościowych i kont śledzenia przez wyszukiwarkę.

Na przykład w kampanii na koncie wyszukiwarki Microsoft Advertising w tej kolumnie wyświetlany jest komunikat Budżet wstrzymany, gdy ustawisz budżet dzienny i zostanie on przekroczony przed końcem dnia.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Engine_status.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz dowolną tabelę raportowania, np. słowa kluczowe.

  2. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  3. W polu „Wyszukaj kolumny” wpisz nazwę kolumny.

  4. Kliknij +, by dodać kolumnę do listy „Wybrane kolumny”.

  5. Kliknij Zastosuj.

    Myślnik (–) w kolumnie „Stan wyszukiwarki” oznacza zwykle, że Search Ads 360 nie może uzyskać informacji o stanie z powodu błędu trafikowania.

 

Opisy stanów wyszukiwarek

Każdy typ konta wyszukiwarki może wyświetlać unikalny stan w Search Ads 360. W przypadku Google Ads stan wyszukiwarki kampanii może mieć postać Odpowiednia, natomiast na podobny stan wyszukiwarki Baidu wskazuje słowo Effective. Więcej informacji o stanach poszczególnych wyszukiwarek znajdziesz pod podanymi niżej linkami.

Stan wyszukiwarki Google Ads

Opisy stanów wyszukiwarki Google Ads znajdziesz w Centrum pomocy Google Ads.

Stan wyszukiwarki Microsoft Advertising

Search Ads 360 nie obsługuje informacji o stanie wyszukiwarki ani realizowania wyświetleń Microsoft Advertising. Zamiast tego usługa ta pokazuje w kolumnie „Stan wyszukiwarki” informacje o stanie kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego lub reklamy.

Zobacz opisy stanów elementów w dokumentacji Microsoft Developer Network.

Stan wyszukiwarki Yahoo! Japan Stan wyszukiwarki Baidu

Stan wyszukiwarki Yahoo! Gemini

Opisy stanów wyszukiwarki Yahoo! Gemini znajdziesz w Centrum pomocy Yahoo! Gemini.

Usunięte kampanie i inne elementy

Jeśli usuniesz kampanię, grupę reklam, słowo kluczowe lub inny element, Search Ads 360 przestanie sprawdzać jego stan i ustawienia w wyszukiwarce. We wszystkich kolumnach będą wartości zgłoszone przez wyszukiwarkę przed usunięciem elementu. Dzieje się tak, gdy usuniesz element w Search Ads 360 lub po zalogowaniu się do wyszukiwarki.

Na przykład logujesz się do Google Ads i usuwasz kampanię ze stanem „Odpowiednia”. Po wyświetleniu kolumny „Stan wyszukiwarki” zobaczysz przy kampanii stan „Odpowiednia”, ponieważ jest to jej ostatni stan w wyszukiwarce odczytany przez Search Ads 360.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?