Kolumna Identyfikator

Wyświetla unikalny wewnętrzny identyfikator, który DoubleClick Search przypisuje każdemu kontu wyszukiwarki, kampanii, grupie reklam, słowu kluczowemu, strategii ustalania stawek oraz innym obiektom DS.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  3. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok Dostępne kolumny i naciśnij klawisz Enter.

  4. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?