Kolumna Koszt/transakcja

Wyświetla średni koszt transakcji (CPT), czyli kwotę, którą wydałeś na transakcję zrealizowaną przez klienta. Transakcja to zrealizowany zakup będący wynikiem kliknięcia reklamy przez klienta.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną CPT.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?