Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Zastępowanie stawki ze strategii ustalania stawek Search Ads 360

Gdy zastosujesz strategię ustalania stawek Search Ads 360 do elementu z możliwością określenia stawki, zaczyna ona monitorować i w razie potrzeby zmieniać jego ustawienie Maksymalny CPC, czyli najwyższą kwotę, jaką chcesz płacić za kliknięcie. Pamiętaj, że często opłata będzie niższa niż maksymalny CPC, bo na każdej aukcji płacisz tylko tyle, ile wystarczy, by przebić stawkę następnego reklamodawcy w rankingu.

W wybranych licytowanych elementach możesz ręcznie zastąpić maksymalny CPC ustawiony przez strategię ustalania stawek. To pozwala łatwo zmieniać stawki za konkurencyjne i cenne elementy. W pewnych okolicznościach możesz nie chcieć czekać, aż system optymalizacji Search Ads 360 wykona swoje procedury i zaktualizuje maksymalny CPC. Na przykład wtedy, gdy po nagłych zmianach sytuacji biznesowej potrzebujesz na kilka następnych dni bardziej agresywnej strategii ustalania stawek za słowo kluczowe. W takiej sytuacji możesz ręcznie zwiększyć maksymalny CPC, by zezwolić na określanie wyższych stawek, dzięki którym uzyskasz oczekiwane wyniki.

Gdy ręcznie zastąpisz maksymalny CPC, nowa wartość obowiązuje przez 24 godziny. W tym czasie system optymalizacji Search Ads 360 jej nie aktualizuje. Po 24 godzinach Search Ads 360 wznawia optymalizowanie stawek, by osiągnąć cele wyznaczone w strategii ustalania stawek, zaczynając od ustawionego ręcznie maksymalnego CPC.

 

 • Zmiana domyślnego lub maksymalnego CPC na poziomie grupy reklam nie zastępuje wartości ze strategii ustalania stawek, bo strategia bezpośrednio ustawia maksymalny CPC każdego elementu z możliwością określenia stawki, którym zarządza. Nie ustawia maksymalnego CPC grup reklam.

 • Synchronizacja ręcznie ustawionych zmian stawek nie zastępuje strategii ustalania stawek. Stawki zostaną zaktualizowane w Search Ads 360, ale strategia ustalania stawek nadal będzie je optymalizować.
 • W raporcie historii zmian możesz zobaczyć historię zastąpień strategii ustalania stawek i inne zmiany w tej strategii. Dowiedz się, jak wyświetlić historię zmian stawek.
 • Strategia portfolio ustalania stawek Google Ads powinna być ustawiona na samodzielne ustawianie stawek w każdej kampanii, którą zarządza strategia ustalania stawek Search Ads 360. Strategii portfolio ustalania stawek Google Ads nie należy używać w połączeniu ze strategiami ustalania stawek Search Ads 360. Więcej informacji

Zastępowanie stawki ze strategii ustalania stawek Search Ads 360

Są cztery sposoby zastępowania maksymalnego CPC dla elementu z możliwością określenia stawki:

 • zmiana wartości w kolumnie Maksymalny CPC,
 • zmiana maksymalnego CPC dla wielu elementów (i ustawienie harmonogramu),
 • zastosowanie reguły w celu zmiany maksymalnego CPC (i ustawienie harmonogramu),
 • zmiana maksymalnego CPC za pomocą arkusza zbiorczego.
Maksymalny CPC można zastępować tylko w Search Ads 360. Nie można tego robić na koncie wyszukiwarki.

Zmiana wartości w kolumnie Maksymalny CPC

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki lub wybierz węższy zakres (np. konkretną kampanię lub grupę reklam).

  Przechodzenie do konta wyszukiwarki
  1. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki.

  6. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę konta wyszukiwarki.

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Kliknij kartę Słowa kluczowe.
  • Kliknij kartę Cele▼, a następnie Grupy produktów.
 3. Jeśli kolumny Maksymalny CPC nie ma w tabeli raportowania, dodaj ją.

 4. Kliknij wartość w kolumnie Maksymalny CPC, by ją zmienić.

 

Zmiana maksymalnego CPC dla wielu elementów

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki lub wybierz węższy zakres (np. konkretną kampanię lub grupę reklam).

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Kliknij kartę Słowa kluczowe.
  • Kliknij kartę Cele▼, a następnie Grupy produktów.
 3. Jeśli kolumny Maksymalny CPC nie ma w tabeli raportowania, dodaj ją.

 4. Przefiltruj tabelę lub zaznacz pola wyboru przy elementach, które chcesz zmienić.
 5. Kliknij przycisk Edytuj ▼ na pasku narzędzi nad tabelą i kliknij Zmień stawkę
 6. W sekcji Nowa wartość stawki masz dwie możliwości:

  • Wpisz nową wartość maksymalnego CPC obok pola Ustaw na.
  • Kliknij strzałkę w dół (▼) i wybierz:

   • Zwiększenie o: wpisz kwotowy lub procentowy wzrost maksymalnego CPC.
   • Zmniejszenie o: wpisz kwotowy lub procentowy spadek maksymalnego CPC.
   • Ustaw jako kolumnę z formułą: wybierz kolumnę z formułą wyznaczającą wartość maksymalnego CPC.
 7. Opcjonalnie możesz ustawić harmonogram zmiany.
 8. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie reguły w celu zmiany maksymalnego CPC

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki lub wybierz węższy zakres (np. konkretną kampanię lub grupę reklam).

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Kliknij kartę Słowa kluczowe.
  • Kliknij kartę Cele▼, a następnie Grupy produktów.
 3. Jeśli kolumny Maksymalny CPC nie ma w tabeli raportowania, dodaj ją.

 4. Kliknij Reguły na pasku narzędzi nad tabelą, a następnie kliknij Utwórz nową regułę.

 5. Wpisz odpowiednią nazwę i kliknij Dalej.

 6. Określ kryteria atrybutu lub dane obiektów, które chcesz zmienić, i kliknij Dalej.

 7. Podaj kwotę, by zmienić stawki.

  1. Kliknij strzałkę (▼) w sekcji Wybierz działanie i kliknij Zmień stawkę.

   Pojawią się dodatkowe ustawienia.

  2. Wykonaj jedną z tych czynności:
   • W polu Ustaw na wybierz walutę i podaj nową wartość maksymalnego CPC.
   • Kliknij strzałkę w dół (▼) i wybierz:

    • Zwiększenie o: wpisz kwotowy lub procentowy wzrost maksymalnego CPC.
    • Zmniejszenie o: wpisz kwotowy lub procentowy spadek maksymalnego CPC.
    • Ustaw jako kolumnę z formułą: wybierz kolumnę z formułą wyznaczającą wartość maksymalnego CPC.
  3. Podaj adres e-mail, by otrzymać powiadomienie o zmianie.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Opcjonalnie określ harmonogram stosowania reguły.
 10. Kliknij Zapisz regułę.

Zastępowanie stawki ze strategii ustalania stawek za pomocą arkusza zbiorczego

 1. Pobierz raport z opcją Edytowalne kolumny (do ponownego przesłania) zawierający licytowane elementy, w przypadku których chcesz zastąpić stawkę. Na przykład:
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy i kliknij kartę Kampanie.

   Przechodzenie do reklamodawcy
   1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

   2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

   3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

   4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

   Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

  2. Wykonaj jedną z tych czynności:

   • Kliknij kartę Słowa kluczowe.
   • Kliknij kartę Cele▼, a następnie Grupy produktów.
   Użyj filtrów, by znaleźć tylko te elementy z możliwością określenia stawki, których stawkę chcesz zastąpić.
  3. W tabeli raportowania zaznacz pole obok każdego elementu z możliwością określenia stawki, którego ustawienia chcesz zastąpić.

  4. Kliknij ikonę pobierania Download icon na pasku narzędzi nad tabelą raportowania.

  5. Pozostaw domyślne ustawienie listy Kolumny – Edytowalne kolumny (do ponownego przesłania).

  6. Na liście Uwzględnij typy pozostaw zaznaczone opcje Słowa kluczowe lub Grupy produktów.

  7. Kliknij Pobierz.

  8. Gdy Search Ads 360 wygeneruje plik do pobrania, kliknij link Pobierz teraz nad tabelą raportowania.

 2. Otwórz pobrany arkusz kalkulacyjny i zmień wartość w kolumnie Keyword max CPC (Maksymalny CPC słowa kluczowego) lub Product group max CPC (Maksymalny CPC grupy produktów) tam, gdzie chcesz zastosować zastępowanie.

 3. Prześlij arkusz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?