Szczegóły arkusza zbiorczego

Informacje o przesyłaniu zmian zbiorczych do Search Ads 360

Aby utworzyć lub edytować wiele elementów w Search Ads 360, np. kampanii, słów kluczowych i etykiet, dodaj nowe lub zaktualizowane elementy do specjalnie sformatowanego arkusza kalkulacyjnego, zwanego arkuszem zbiorczym. Potem prześlij ten arkusz do Search Ads 360. 

W Search Ads 360 możesz przesyłać arkusze zbiorcze na dwa sposoby:

 • Przez interfejs Search Ads 360: interfejs Search Ads 360 to jedno miejsce do przesyłania, sprawdzania błędów i stanu arkuszy. Interfejs nie pozwala na planowanie przesyłania, ale możesz w nim określić przyszłą datę i godzinę, by wyznaczyć, kiedy Search Ads 360 ma rozpocząć przetwarzanie przesłanego pliku.
 • Przez sFTP (bezpieczny protokół przesyłania plików): jeśli często przesyłasz arkusze zbiorcze, możesz używać oprogramowania firmy zewnętrznej (zwanego klientem FTP), by przesyłać je do punktu końcowego sFTP. Unikasz wtedy ręcznego przesyłania plików przy użyciu interfejsu Search Ads 360. Używany przez Ciebie klient FTP firmy zewnętrznej może mieć funkcję planowania przesyłania. Gdy tylko Search Ads 360 otrzyma plik przesłany przez sFTP, zaczyna jego sprawdzanie i umieszcza go w kolejce przetwarzania. Nie można opóźnić przetwarzania plików przesłanych przez sFTP.

Bez względu na wybrane rozwiązanie ogólny proces przesyłania pliku, sprawdzania go i naprawiania błędów jest taki sam.

Przesyłanie arkusza

Ogólna procedura przesyłania arkusza zbiorczego:

 1. Wybierz arkusz na komputerze i prześlij go do Search Ads 360, korzystając z interfejsu Search Ads 360 lub klienta sFTP firmy zewnętrznej.
 2. Search Ads 360 od razu sprawdzi poprawność arkusza i zgłosi ewentualne błędy.
  Jeśli przy sprawdzaniu poprawności pojawią się błędy, możesz je naprawić lub dalej przetwarzać błędny arkusz. Search Ads 360 zignoruje elementy z błędami i wykorzysta tylko prawidłowe elementy w arkuszu.
 3. Arkusz trafi do kolejki przetwarzania w Search Ads 360.
  Gdy zacznie się przetwarzanie, Search Ads 360 sprawdzi, czy nie pojawiły się dalsze błędy. Search Ads 360 zignoruje elementy, w których wystąpią błędy przetwarzania, i będzie kontynuować obsługę pomyślnie przetworzonych elementów.
 4. Jeśli prześlesz nowe lub zaktualizowane kampanie, grupy reklam lub inne elementy kampanii, Search Ads 360 przetrafikuje te zmiany do wyszukiwarki.
 5. Jeśli przy sprawdzaniu poprawności lub przetwarzaniu wystąpią błędy, w historii przesyłania pojawi się arkusz zbiorczy z błędami. Zawiera on tylko te elementy, które nie przeszły pomyślnie sprawdzania poprawności lub przetwarzania, a także opisy błędów. Możesz go pobrać, wprowadzić wymagane zmiany i przesłać poprawiony arkusz.

W każdej chwili w trakcie tego procesu lub po jego zakończeniu możesz zobaczyć stan i historię przesłanych plików oraz błędy przy przesyłaniu.

Obsługiwane rozmiary pliku i formaty

Możesz przesyłać pliki o wielkości do 600 MB w dowolnym z tych formatów:

 • XLS/XLSX: możesz przesyłać arkusze mające do miliona wierszy w plikach XLSX (Excel 2007).

 • CSV: plik UTF-8 lub UTF-16 (z BOM), którego pola są rozdzielone przecinkami.
  Pola możesz opcjonalnie umieścić w cudzysłowie ("). Jeśli na przykład nazwy kampanii zawierają przecinki, umieść pole Campaign (Kampania) w cudzysłowie:
  Row Type,Action,Status,Campaign,Campaign start date
  campaign,create,Active,"Campaign (z przecinkiem)",12/30/2016

 • TSV: plik UTF-8 lub UTF-16 (z BOM), którego pola są rozdzielone znakami tabulacji. Pola możesz opcjonalnie umieścić w cudzysłowie (").

Gdy przesyłasz konwersje w arkuszu zbiorczym, zdecydowanie zalecamy, by poszczególne przesyłane pliki zawierały mniej niż 100 000 wierszy. Każdy wiersz to jedna konwersja, a Search Ads 360 może nie być w stanie przetworzyć arkusza zbiorczego z ponad 100 000 konwersji.

Separatory obsługiwane w plikach CSV i TSV

W plikach CSV pola mogą być rozdzielone tylko przecinkiem. 

W plikach TSV pola mogą być rozdzielone tylko znakiem tabulacji.

Do rozdzielania pól nie można używać innych znaków (takich jak kreska pionowa czy dwukropek).

Przesyłanie na wiele kont wyszukiwarek

Jeśli Twój arkusz zawiera elementy, które chcesz przesłać do wielu kont wyszukiwarki, upewnij się, że zawiera on kolumnę Engine Account ID (Identyfikator konta wyszukiwarki). Jeśli na przykład tworzysz kampanie na wielu kontach wyszukiwarek, przy każdej z nich musisz określić konto wyszukiwarki, na które Search Ads 360 ma ją przesłać.

Jeśli w arkuszu zbiorczym są elementy, które mają tworzyć lub edytować dane wielu reklamodawców, upewnij się, że zawiera on kolumny Engine Account ID (Identyfikator konta wyszukiwarki|) i Advertiser ID (Identyfikator reklamodawcy).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?