Omówienie Search Ads 360

Automatyczne tagowanie: definicja

Funkcja, która automatycznie dodaje do adresów URL parametry ułatwiające monitorowanie konwersji offline i skuteczności reklam za pomocą programów do śledzenia witryn, np. Google Analytics.

  • Automatyczne tagowanie dołączy parametr „GCLID” (skrót od „Google Click Identifier”, czyli identyfikator kliknięcia Google) do adresu URL, z którego korzystają klienci. Dzięki temu dowiesz się, która reklama została kliknięta w przypadku każdej wizyty w Twojej witrynie.
  • Google Analytics i podobne programy wykorzystują informacje uzyskane dzięki automatycznie otagowanym adresom URL, by określać, które słowa kluczowe Google Ads skierowały użytkownika do Twojej witryny, do której kampanii należą te słowa i ile kosztowało kliknięcie. Możesz użyć tych informacji, by zaimportować do Google Ads konwersje złożone, zarówno w trybie online, jak i offline.

Wskazówka

Jeśli korzystasz z interfejsu API, parametr „GCLID” może też przesyłać dodatkowe informacje o każdym kliknięciu do raportu skuteczności kliknięć interfejsu API Google Ads.

Jak sprawdzić, czy włączone jest automatyczne tagowanie

Automatyczne tagowanie jest domyślnie wyłączone. Możesz sprawdzić, czy automatyczne tagowanie jest włączone, a także włączyć je lub wyłączyć w ustawieniach konta.

  1. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
  2. Kliknij „Ustawienia konta” u góry strony.
  3. Kliknij sekcję Automatyczne tagowanie. Jeśli pole „Dodaj tag do adresu URL, który klikają użytkownicy w reklamie” jest zaznaczone, to automatyczne tagowanie jest włączone. Aby je wyłączyć, odznacz pole i kliknij Zapisz.

 

Uwaga: gdy dodasz nowe działanie powodujące konwersję, uruchomi się automatyczne tagowanie, o ile nie korzystasz jeszcze ze śledzenia konwersji dla wielu kont. Jeśli korzystasz już z tej opcji, musisz ręcznie włączyć automatyczne tagowanie na każdym koncie podrzędnym, zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Wyświetlanie danych Google Analytics na koncie Google Ads
Łączenie usługi Google Analytics z kontem Google Ads
Zalety automatycznego tagowania
Importowanie konwersji złożonych albo konwersji offline

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?