Dlaczego muszę mieć unikalnego reklamodawcę Campaign Manager?

Między reklamodawcą w Search Ads 360 a reklamodawcą w Campaign Manager zawsze jest relacja jeden do jednego. Dzięki temu Search Ads 360 może korzystać z konfiguracji tagów Floodlight danego reklamodawcy Campaign Manager, a tym samym raportować konwersje. Zamapowanie dwóch reklamodawców w Search Ads 360 na tego samego reklamodawcę Campaign Manager uniemożliwiłoby raportowanie danych o niepowtarzalnych konwersjach uzyskiwanych przez każdego z nich.

Gdy połączysz reklamodawcę Search Ads 360 z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager, utworzysz konta wyszukiwarki Search Ads 360 i zaczniesz trafikować dane do tych wyszukiwarek, nie możesz całkowicie odłączyć kont. Jeśli musisz zmienić powiązanie pomiędzy reklamodawcą w usłudze Campaign Manager a w Search Ads 360, skontaktuj się z działem obsługi klienta, gdzie uzyskasz pomoc dotyczącą alternatywnego rozwiązania.

Udostępnianie konfiguracji tagów Floodlight wielu reklamodawcom w Search Ads 360

Jeśli chcesz, by wielu reklamodawców w Search Ads 360 miało tę samą konfigurację tagów Floodlight, wciąż musisz powiązać ich z unikalnymi reklamodawcami Campaign Manager, ale możesz udostępnić im konfigurację tagów i aktywności Floodlight jednego z tych reklamodawców. Na przykład:

  1. Masz reklamodawcę w Search Ads 360 (Reklamodawca Search Ads 360 1), który jest powiązany z unikalnym reklamodawcą Campaign Manager (Reklamodawca Campaign Manager 1).
  2. Tworzysz nowego reklamodawcę w Search Ads 360 (Reklamodawca Search Ads 360 2) i chcesz przydzielić mu konfigurację tagów Floodlight Reklamodawcy Campaign Manager 1.
  3. Musisz utworzyć nowego reklamodawcę Campaign Manager (Reklamodawca Campaign Manager 2) i powiązać go z Reklamodawcą Search Ads 360 2. Następnie udostępniasz Reklamodawcy Campaign Manager 2 konfigurację Floodlight Reklamodawcy Campaign Manager 1.
    Reklamodawca Search Ads 360 1 i Reklamodawca Search Ads 360 2 są teraz powiązani z różnymi reklamodawcami Campaign Manager, ale mają konfigurację i aktywność Floodlight Reklamodawcy Campaign Manager 1.
Reklamodawca Campaign Manager, który udostępnia ustawienia Floodlight, jest reklamodawcą głównym (w naszym przykładzie to Reklamodawca Campaign Manager 1). Jeśli go usuniesz, informacje o Floodlight znikną z ustawień wszystkich odpowiednich reklamodawców w Search Ads 360. Po usunięciu przykładowego Reklamodawcy Campaign Manager 1 informacje o Floodlight w ustawieniach Reklamodawcy Search Ads 360 1 i Reklamodawcy Search Ads 360 2 także zostaną usunięte (łącznie z flagami do śledzenia konwersji offline).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?