Usuwanie błędów dzięki odświeżaniu obiektów

Obiekty w Search Ads 360 możesz odświeżać, by usunąć stare komunikaty o błędach.

Odświeżenie zadania to prosty sposób na usunięcie nieaktualnych komunikatów o błędach z obiektu w interfejsie Search Ads 360. Za każdym razem, gdy zmienisz obiekt w Search Ads 360 (np. podasz nową stawkę, wstrzymasz lub wznowisz działanie obiektu, zmienisz jego nazwę lub tekst reklamy), Search Ads 360 odświeża go w wyszukiwarce. Ten proces usuwa wszystkie nieaktualne błędy trafikingu.

Możesz odświeżyć dowolny obiekt, zmieniając jakąś jego cechę – nazwę, stawkę, ustawienia kierowania itd.

Zmiana tekstu słowa kluczowego powoduje utworzenie nowego słowa. Jeśli więc chcesz je tylko odświeżyć, najlepiej zmień stawkę lub wstrzymaj/wznów jego działanie.

Aby odświeżyć obiekt w interfejsie, wprowadź wybraną zmianę i poczekaj, aż ikona koła przestanie się obracać. Następnie w razie potrzeby możesz z powrotem zmienić stawkę lub nazwę obiektu. Jeśli chcesz jednocześnie odświeżyć kilka obiektów, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz stronę z błędnymi obiektami, które chcesz odświeżyć.

 2. Kliknij link Pokaż wszystkie wiersze z błędami na różowym pasku nad tabelą obiektów.
  To spowoduje przefiltrowanie tabeli, tak by zawierała tylko błędne obiekty.

 3. Zaznacz pole wyboru na lewo od nagłówków kolumn, by wybrać wszystkie błędne obiekty.
  Możesz też zaznaczyć pola wyboru obok konkretnych obiektów.

 4. Z menu Edytuj wybierz działanie, np. Wznów lub Wstrzymaj.
  Możesz nawet wybrać bieżący stan, jeśli nie chcesz go zmieniać (np. gdy obiekty są aktywne, kliknij Wznów). Search Ads 360 odświeży obiekty.

Aby odświeżyć wiele obiektów, korzystając z przesyłania danych:

 1. Pobierz raport z możliwością edytowania obejmujący zestaw obiektów, które chcesz odświeżyć (aby to łatwo zrobić, ustaw filtr Stan synchronizacji z wyszukiwarką nie ma wartości pustej).

 2. Wprowadź niewielkie zmiany w każdym wybranym obiekcie (np. zwiększ stawkę o 0,01 USD lub wstrzymaj/wznów działanie obiektu), a potem zapisz raport do nowego pliku.

 3. Prześlij nowy plik.

 4. Po zakończeniu przetwarzania nowego pliku prześlij pierwotny raport, który zawiera wszystkie poprzednie ustawienia obiektów – w tym stawki, nazwy i stany.

Jeśli komunikat o błędzie nie zniknie z interfejsu, skontaktuj się z zespołem Search Ads 360, by uzyskać dalszą pomoc.

Typowe błędy, które występują podczas odświeżania, to między innymi:

 • Element zawierał błąd przed uaktualnieniem (DS3_ERROR_UNKNOWN_LEGACY_ERROR)

 • Element nie jest zamapowany w wyszukiwarce (DS3_ERROR_ENTITY_NOT_MAPPED)

 • java.net.SocketTimeoutException: minął symulowany czas oczekiwania na Periscope simulated timeout expired.

 • AdPolicyViolation

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?