Przeszukiwanie kolumny Maks. CPC

(Dotyczy tylko Google Ads i Microsoft Advertising). Określa maksymalny koszt kliknięcia określony dla słów kluczowych w grupie reklam, które są kierowane na sieć wyszukiwania. Możesz zastąpić to maksimum, podając indywidualnie maksymalną wartość CPC dla wybranych słów kluczowych.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Ad_group_search_max_CPC.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do kampanii lub konta wyszukiwarki AdWords.

  2. Kliknij kartę Grupy reklam.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Jeśli przejdziesz na poziom reklamodawcy i wyświetlisz tę kolumnę:

  • W kolumnie pojawi się --- w przypadku grup reklam na kontach wyszukiwarek innych niż Google Ads.

  • Nie możesz zmienić wartości w tej kolumnie. Aby móc ją edytować, przejdź do określonego konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?