Przeszukiwanie kolumny Maks. CPC

(Dotyczy tylko Google Ads i Microsoft Advertising). Określa maksymalny koszt kliknięcia określony dla słów kluczowych w grupie reklam, które są kierowane na sieć wyszukiwania. Możesz zastąpić to maksimum, podając indywidualnie maksymalną wartość CPC dla wybranych słów kluczowych.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Ad_group_search_max_CPC.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do kampanii lub konta wyszukiwarki Google Ads.

  2. Kliknij kartę Grupy reklam.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Jeśli przejdziesz na poziom reklamodawcy i wyświetlisz tę kolumnę:

  • W kolumnie pojawi się --- w przypadku grup reklam na kontach wyszukiwarek innych niż Google Ads.

  • Nie możesz zmienić wartości w tej kolumnie. Aby móc ją edytować, przejdź do określonego konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?