Kolumna Maks. CPC wyrażenia

Uwaga: w Bing Ads obsługa tej kolumny i wszystkich pozostałych wartości domyślnych typu dopasowania (tzn. różnych wartości domyślnych maksymalnego CPC słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym, ścisłym i do wyrażenia) została wycofana. Zamiast podawać wartości domyślne typu dopasowania, określasz jedną wartość domyślną Maks. CPC w sieci wyszukiwania, która dotyczy wszystkich słów kluczowych w grupie reklam.

W ramach procesu wycofywania obsługi zespół Bing Ads zmienił nazwę wartości domyślnej dopasowania przybliżonego na „Maks. CPC w sieci wyszukiwania” i usunął możliwość ustawiania wartości domyślnych dopasowania ścisłego i do wyrażenia. Jeśli wartości domyślne typu dopasowania zostały określone przed wycofaniem tej funkcji, Bing Ads oraz Search Ads 360 wciąż będą ich używać przy słowach kluczowych, które nie mają przypisanego maksymalnego CPC.

Aby usunąć wartości domyślne typu dopasowania w grupie reklam, zaloguj się do Bing Ads i zmień ustawienie Maks. CPC w sieci wyszukiwania we właściwościach tej grupy. Bing Ads usunie wartości domyślne dopasowania ścisłego i do wyrażenia, a wszystkie słowa kluczowe będą korzystać z ustawienia Maks. CPC w sieci wyszukiwania (czyli dawnej wartości domyślnej dopasowania przybliżonego). W Search Ads 360 zmiana ustawienia Maks. CPC w sieci wyszukiwania nie zastępuje wszystkich wartości domyślnych typu dopasowania. Powoduje tylko zmianę wartości domyślnej dopasowania przybliżonego.

Na przykład:

 1. W grupie reklam Bing Ads masz ustawione te wartości domyślne CPC: 
  • Dopasowanie przybliżone: 0,10
  • Dopasowanie do wyrażenia: 0,08
  • Dopasowanie ścisłe: 0,20
 2. Zespół Bing Ads wycofuje wartości domyślne typu dopasowania. Nowe ustawienie grupy reklam – Maks. CPC w sieci wyszukiwania – przyjmuje określoną przez Ciebie wartość domyślną dopasowania przybliżonego.
  W Bing Ads oraz Search Ads 360 nie można już wyświetlać ani zmieniać wartości domyślnych typu dopasowania. Wciąż jednak działają one w przypadku słów kluczowych w grupie reklam.
 3. Logujesz się do Bing Ads i zmieniasz Maks. CPC w sieci wyszukiwania w danej grupie reklam z 0,10 na 0,15.
  Wartości domyślne typu dopasowania przestają działać w przypadku słów kluczowych w tej grupie. Zamiast tego wszystkie słowa kluczowe domyślnie korzystają z Maks. CPC w sieci wyszukiwania. Aby zastąpić wartość domyślną, ustaw maksymalny CPC słowa kluczowego.

(Dotyczy tylko Bing Ads) Określa domyślny maksymalny koszt kliknięcia słów kluczowych o dopasowaniu do wyrażenia, które znajdują się w grupie reklam Bing Ads.

Add this column to a report
 1. Navigate to a Microsoft Advertising engine account or campaign.

 2. Click the Ad groups tab.

 3. Click the Columns button above the performance summary graph.

 4. Next to Available columns, type the column name in the search box and press the Enter key.

 5. Click + next to the column name in the Available columns list.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?