Edytowanie konta wyszukiwarki

Aby edytować konto wyszukiwarki, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki.

  Przechodzenie do konta wyszukiwarki
  1. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki.

  6. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę konta wyszukiwarki.

 2. Kliknij ikonę ustawień konta Settings button nad kartami.

  Pojawi się panel ustawień konta wyszukiwarki.

 3. Zaktualizuj ustawienia konta wyszukiwarki.
  Opis ustawień różnych typów kont wyszukiwarek znajdziesz w artykułach dotyczących ich tworzenia. Oto na przykład artykuł o tworzeniu konta wyszukiwarki AdWords.

 4. Kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?