Dönüşümler ve Ziyaretler raporu

Floodlight etkinliklerinizin ve Search Ads 360'ın kaydettiği dönüşümler ve ziyaretler ile ilgili ayrıntıları görmek için bir Dönüşümler ve Ziyaretler raporu indirin. İndirilen toplu e-tabloda, raporun kapsamındaki her bir dönüşüm ve ziyaret için ayrı bir satır görürsünüz. Her satır aşağıdakilere benzer bilgiler içerir:

 • Dönüşümle ilişkilendirilen öğeler ve ziyaret. Örneğin, hangi reklamın, anahtar kelimenin, ürün grubunun veya site bağlantısının dönüşüme yol açtığını görürsünüz.
 • Dönüşüm kendisinin tarih ve saatinin yanı sıra dönüşüme yol açan ziyaretin tarihi ve saati. Bu, müşterilerinizin siteyi ilk ziyaretlerinden dönüşümü gerçekleştirdikleri zamana kadar geçen süreyi görmenize yardımcı olur. Örneğin, ziyaretçilerinizin dönüşümü tamamlamalarının genellikle bir gün sürdüğünü bilirseniz kampanyanızın performansıyla ilgili nihai bir sonuca ulaşmak için her zaman 24 saat bekleneceğini de bilirsiniz.
 • Dönüşümün gerçekleştiği cihazın türü.
 • Dönüşümü kaydeden Floodlight etkinliği.

Bu verilerin analiz edilmesi yeni anahtar kelimeler veya negatif anahtar kelimeler bulmanıza yardım edebilir. Buna ek olarak, raporu mevcut dönüşümleri düzenlemek veya yeni dönüşümler yüklemek için kullanabilirsiniz.

Ölçeklendirilmiş dönüşümün olmaması

Search Ads 360, reklam tıklamalarınızla ilgili bilgileri depolayan web sitesi çerezleri kullanılabilir olmadığında, Floodlight dönüşümlerini ve içe aktarılan Google Analytics hedeflerini ve işlemlerini doğrudan ölçemeyebilir. Google'ın site geneline etiket uygulama çözümlerinden birini kullanıyor olsanız bile, tarayıcı ayarları gibi faktörler nedeniyle bu durum ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda Search Ads 360, doğrudan ölçülemeyen dönüşüm sayısını ve dönüşüm geliri tutarını modellemek için makine öğreniminden ve geçmiş verilerden yararlanır. Search Ads 360'taki raporlar ve teklif stratejileri, dönüşüm metriklerini ölçeklendirmek ve reklamlarınızın dönüşüm sağlama performansıyla ilgili daha kapsamlı bilgiler edinmenizi sağlamak için, bu işlem sonucunda ortaya çıkan tahmini kullanır.

Bir Dönüşümler ve Ziyaretler raporunda ölçeklendirilmiş dönüşümler bulunmaz. Yalnızca doğrudan ölçülen dönüşümler gösterilir. Dönüşümler ve Ziyaretler raporundaki dönüşümlerin sayısının, bir Floodlight sütunundaki sayı ile eşleşmesi beklenmez.

Dönüşümler ve Ziyaretler raporunu indirme

 1. Bir reklamverene veya daha düşük bir kapsama gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. İsteğe bağlı olarak yalnızca hakkında rapor oluşturmak istediğiniz belirli reklamları, anahtar kelimeleri veya ürün gruplarını görüntüleyen bir filtre oluşturun.
 3. Rapor için bir zaman aralığı seçin.
 4. Tablonun üzerindeki araç çubuğunda bulunan indir simgesini Download icon tıklayın ve aşağıdakileri seçin:
  • Kapsam: Tablodaki geçerli seçim
  • Sütunlar: Düzenlenebilir sütunlar (yeniden yükleme için)
  • Türleri dahil et: Dönüşümler, Ziyaretler

   Raporu, yeni dönüşümleri düzenlemek veya oluşturmak için kullanmayı planlıyorsanız amaçlanan değişikliklerin yüklenmesini önlemek için diğer türlere ilişkin onay kutularının işaretini kaldırın.

   Örneğin, Anahtar Kelimeler sekmesinden indirme yaparsanız toplu e-tablodaki anahtar kelimeleri yanlışlıkla değiştirmemeniz için değişiklikleri Anahtar Kelimeler onay kutusunun işaretini kaldırdıktan sonra yükleyin.

  • Filtreler: Gösterimleri olmayan satırları dahil edin
 5. İndir'i tıklayın.

Search Ads 360, web tarayıcınızın indirilenler klasörüne bir toplu e-tablo indirir. Toplu e-tablo, her bir dönüşüm ve ziyaret için bir satır içerir. Raporunuz 90 günden eski ziyaretlerle ilişkilendirilmiş dönüşümler içeriyorsa tıklama kimlikleri dahil edilmez. Raporda ilk olarak dönüşümler ve dönüşüm sütunları, daha sonra ziyaretler ve ziyaret sütunları görüntülenir.

Çevrim sütunları

Dönüşümler türünde bir raporu indirirseniz aşağıdaki sütunları görürsünüz:

 • Row type: Conversion
 • Conversion ID: Search Ads 360 tarafından dönüşümü benzersiz bir şekilde tanımlamak için oluşturulan kimlik.
 • Advertiser conversion ID: Reklamveren tarafından isteğe bağlı olarak sağlanan benzersiz bir kimlik. Genellikle bu bir sipariş numarası, işlem tanımlayıcısı veya reklamveren için anlamlı olan başka bir tanımlayıcı türü olur. Reklamveren bir kimlik sağlamazsa Search Ads 360 bir tane oluşturur.
 • Conversion revenue: Dönüşümün parasal tutarı. Bu değer, bir Floodlight talimatı sonucu dönüştürülen bir para birimi değeriyse Conversion original revenue değerinden farklı olabilir.
 • Conversion original revenue: Web sitesinden geçirilen gelir değeri.
 • Conversion visit ID: Bu dönüşümle ilişkilendirilen ziyaretin Search Ads 360 kimliği. Bu değer, Ziyaret raporuyla çapraz referans için kullanılabilir.
 • Conversion visit date: Bu dönüşümle ilişkilendirilen ziyaretin tarihi (Campaign Manager hesabının saat diliminde).
 • Conversion visit timestamp: Bu dönüşümle ilişkilendirilen ziyaretin başladığı tarih ve saat (Campaign Manager hesabının saat diliminde, ISO 8601 biçimindedir). Bu, Conversion timestamp sütunuyla birleştirildiğinde sorun giderme açısından çok yararlı olur. Kullanıcının reklamı tıklamasıyla satın alma işlemi arasında geçen süreyi belirleyebilirsiniz.
 • Conversion date: Dönüşümün gerçekleştiği tarih (Campaign Manager hesabının saat dilimindedir).
 • Conversion timestamp: Dönüşümün gerçekleştiği tarih ve saat (Campaign Manager hesabının saat diliminde, ISO 8601 biçimindedir). Conversion visit timestamp sütunuyla birleştirildiğinde sorun giderme açısından çok yararlı olur.
 • Account time zone: Konum biçiminde görüntülenir (örneğin, Amerika/Chicago). Yalnızca İngilizcedir.
 • Attribution type: Dönüşüm, ziyaretle veya anahtar kelime/reklam kombinasyonuyla ilişkilendirilir.
 • Conversion type: Eylem veya İşlem.
 • Conversion search term: Ziyarete ve nihayetinde dönüşüme yol açan arama terimi.
 • Conversion referrer: Müşterinin dönüşüm sayfasından hemen önce ziyaret ettiği sayfanın URL'si.
 • Conversion external click ID: Dönüşüm sağlayan tıklama için Google'ın oluşturduğu kimlik (gclid). Bu kimlik, yalnızca belirli Google ürünleri arasında bağlantı oluşturmayı etkinleştirdiyseniz veya Search Ads 360'ta dönüşüm API hizmetini etkinleştirdiyseniz oluşturulur. Referans aldığı ziyaretle ilişkilendirilen dönüşüm 90 günden eskiyse tıklama kimliği dahil edilmez
 • Floodlight activity name: Dönüşümü kaydeden Floodlight etkinliğinin adı.
 • Floodlight activity ID: Dönüşümü kaydeden Floodlight etkinliğine atanan Search Ads 360 kimliği.
 • Floodlight activity group name: Dönüşümü kaydeden Floodlight etkinliğini içeren Floodlight grubunun adı.
 • Floodlight activity group ID: Dönüşümü kaydeden Floodlight etkinliğine atanan Search Ads 360 kimliği.
 • Floodlight event request string: Dönüşümü kaydeden Floodlight etiketi veya etkinlik snippet'i tarafından yüklenen özellikler ve değerler.
 • Özel Floodlight değişkenleri: Search Ads 360 reklamvereniniz için ayarladığınız özel Floodlight değişkenlerinin her biri bir sütun olarak görünür. Sütun, tek tek dönüşümler için değişkenin kaydettiği verileri içerir.

Ziyaret sütunları

Ziyaretler türünde bir raporu indirirseniz aşağıdaki sütunları görürsünüz:

 • Row type: Visit
 • Visit ID: Search Ads 360 tarafından oluşturulan ve bir Dönüşüm raporuyla çapraz referans için kullanılabilen kimlik.
 • Visit search query: Ziyarete yol açan arama terimleri. Arama motoru müşteri aramalarını şifrelerse müşterinin girdiği gerçek arama terimleri bilinemez.
 • Visit date: Ziyaretin tarihi (motor hesabının saat diliminde).
 • Visit timestamp: Ziyaretin başladığı saat ve tarih (motor hesabının saat diliminde, ISO 8601 biçimindedir).
 • Account time zone: Konum biçiminde görüntülenir (örneğin, Amerika/Chicago). Yalnızca İngilizcedir.
 • Visit network: Google Ads için Search veya Content değerinde; diğer motor türleri için boş değerde olur.
 • Visit referrer host: (ör. www.google.co.uk) Ekrandaki reklamlar için bu değer, ziyaretinize veya dönüşümünüze hangi ana makinenin yol açtığını bildirir. Bunu, Arama için AdSense (AFS) ağının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirlemenizde yardımcı olması için de kullanabilirsiniz. AFS, Google Ads'ten etkinleştirebileceğiniz bir ek ağdır. Daha fazla bilgi.

  Ziyareti başlatan tıklama HTTPS gibi güvenli bir protokol aracılığıyla yönlendirilmişse bu sütun boş olabilir.
 • Visit referrer path: (ör. /arama) Bu, yerleşim raporlarının analizinde yararlı olur.

  Ziyareti başlatan tıklama HTTPS gibi güvenli bir protokol aracılığıyla yönlendirilmişse bu sütun boş olabilir.
 • Visit external click ID: Ziyareti başlatan tıklama için Google'ın oluşturduğu kimlik. Bu kimlik, yalnızca belirli Google ürünleri arasında bağlantı oluşturmayı etkinleştirdiyseniz veya Search Ads 360'ta dönüşüm API hizmetini etkinleştirdiyseniz oluşturulur
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?