Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Search Ads 360 teklif stratejisi performansı hakkında bilgi edinme

Bir Search Ads 360 teklif stratejisinin performansını anlamak için teklif stratejisi raporlama tablolarına analiz sütunları ekleyin:

 1. Bir reklamverene gidin.

  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Sol gezinme panelinde Teklif stratejileri'ni tıklayın.

 3. Teklif stratejisini kampanyalara, reklam gruplarına veya teklif verilebilir öğelere uyguladığınız günde veya o günden sonra başlayan bir tarih aralığı seçin.

 4. Aşağıda açıklanan sütunların herhangi birini ekleyin.

 5. Belirli teklif verilebilir öğelerin performansına odaklanmak için Teklif stratejileri sütununda bir teklif stratejisinin adını, ardından Anahtar kelimeler veya Ürün grupları sekmesini tıklayın.

Teklif stratejisi performansını analiz etmek için raporlama sütunları

Teklif stratejisi sütunu Açıklama

Maks. teklifteki %

Min. teklifteki %

Teklif verilebilir öğelerin etkili maksimum tekliflerine veya minimum tekliflerine ulaştıkları, seçili tarih aralığındaki harcamanın yüzdesi (teklif stratejisinin maksimum ve minimum teklifi veya kendi maks. ve min. tekliflerini ayarlayan teklif verilebilir öğeler için bağımsız teklif verilebilir öğelerle ilgili olarak belirttiğiniz ayarlar).

Örneğin, yedi günlük bir dönemde 1.000 anahtar kelimeden 100'ü maksimum tekliflerine ulaşarak toplam 100 ABD doları harcamıştır. 1.000 anahtar kelimenin tamamına ilişkin toplam harcama 1.000 ABD dolarıdır. Yedi günün maks. teklif %'si %10 olur.

Yüzde değeri yüksekse, hedeflerinizi belirtilen teklif aralığında gerçekleştirmiyor olabileceğinizden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Örneğin, teklif verilebilir öğeler günlerin yüksek bir yüzdesinde maks. teklife ulaşmışsa etkili maks. teklifleri yükseltmek isteyebilirsiniz.

Bu sütunlar, belirli bir teklif stratejisi, kampanya veya reklam grubu için teklif stratejileri raporuna (Teklif stratejileri sekmesi) ve anahtar kelimeler raporuna (Anahtar kelimeler sekmesi) eklenebilir.

Optimum maliyet

Bir Dönüşüm, Gelir veya Gelişmiş Hedefleme teklif stratejisinin ayarlarına dayalı olarak, dönüşümler için harcanacak ideal miktar.

Örneğin:

 • EBM stratejileri için optimum maliyet şöyle hesaplanır:
  hedef EBM × dönüşüm sayısı
  Örneğin, 10 ABD doları EBM maliyeti × 100 dönüşüm = 1000 ABD doları optimum maliyet
 • ERS stratejileri için optimum maliyet şöyle hesaplanır:
  hedef ERS × gelir miktarı
  Örneğin, %15 ERS hedefi × 10.000 ABD doları gelir = 1500 ABD doları optimum maliyet
 • Gelişmiş Hedefleme teklif stratejileri için Search Ads 360, her hedefle ilgili olarak ayrı bir optimum maliyet hesaplar. Ancak, Optimum maliyet sütunu tüm hedeflerin toplu optimum maliyetini görüntüler. Örneğin, araba kiralamayla ilgili bir anahtar kelime grubunu yönettiğinizi ve araba kiralamaları, otel odaları, uçak bileti ve deniz seyahati paketleri için ayrı Floodlight etkinlikleri ile teklif stratejisi hedefleri ayarladığınızı düşünelim. Search Ads 360, optimum maliyetleri şu şekilde hesaplar:
  • 20 araba kiralama dönüşümü × 9 ABD doları EBM hedefi = 180 ABD doları optimum maliyet
  • 5 otel odası dönüşümü × 20 ABD doları EBM hedefi = 100 ABD doları maliyet
  • 5 uçak bileti ücreti dönüşümü × 30 ABD doları EBM hedefi = 150 ABD doları optimum maliyet
  • 1 gemi seyahati dönüşümü × 700 ABD doları EBM hedefi = 700 ABD doları optimum maliyet
  • Toplam optimum maliyet 1130 ABD dolarıdır ve bu tutar, Optimum maliyet sütununda görüntülenir.

Optimum maliyet, günün metriklerine dayalı olarak her gün hesaplanır. Örneğin, hedefinizi bugün değiştirirseniz Search Ads 360, geçen haftanın optimum maliyetini güncellemez. Optimum maliyet her zaman belirli bir gündeki ayarlarınızın durumunu yansıtır.

Search Ads 360, ilişkili EBM veya ERS bulunmadığından Konum hedefleri olan teklif stratejileri için %0'lık bir Optimum maliyet görüntüler.

Optimum maliyet %'si

Gerçek maliyetin bir Dönüşüm, Gelir veya Gelişmiş Hedefleme teklif stratejisindeki optimum maliyete oranının yüzde olarak ifadesi. Bu değer şu şekilde hesaplanır:
(gerçek maliyet / optimum maliyet) * 100.

Teklif stratejisi hedeflendiği gibi ilerliyor

%100 değeri, gerçek maliyetinizin teklif stratejinizle tam olarak doğru olduğunu gösterir.

Teklif stratejisi optimum tutardan daha az harcama yapıyor

%100'den az bir değer, raporun zaman aralığı boyunca teklif stratejisinin optimum maliyetten daha az harcadığını belirtir.

Optimum maliyet %'sinin %100'den az olmasının birçok nedeni vardır. Örneğin:

 • Maksimum teklif ayarları, teklif stratejisinin optimum tutarda harcama yapmasını engellemektedir. Ayrıntılar için maks. teklifte maliyet hatası %'si sütununa bakın.
 • Kampanyanın bütçesi harcamayı sınırlamaktadır. Durum bundan kaynaklanıyorsa kampanyanın bütçesini artırmayı düşünebilirsiniz.
 • Teklif stratejisindeki düşük hacim. Örneğin, bir teklif stratejisinin günde ortalama olarak yalnızca iki dönüşümü oluyorsa kısa vadede optimum maliyet %'si, yüksek hacimli bir teklif stratejisinden daha fazla dalgalanır. Az sayıda dönüşüm görüyorsanız teklif stratejisine daha fazla kampanya ve/veya daha fazla dönüşüm hedefi ekleyin.

Teklif stratejisi harcaması optimum tutardan fazla

%100'den büyük bir değer, teklif stratejisinin rapor zaman aralığı boyunca optimum maliyetten daha fazla harcama yaptığını belirtir.

Teklif stratejileri, toplam EBM, ERS veya ROAS'nin hedefinizi karşılamasına çalışır. Bu kısa dönem içinde, gerçek maliyetin hedefinizden daha yüksek olması mümkündür. Bu durumda, teklif stratejisi toplam maliyeti hedefinize yaklaştırmak için tekliflerini otomatik olarak aşağı çeker.

Maks. teklifte maliyet hatası %'si

Min. teklifte maliyet hatası %'si

Dönüşüm, Gelir veya Gelişmiş Hedefleme teklif stratejisindeki, teklif sınırlarıyla ilişkilendirilebilecek maliyet hatasının yüzdesi.

Maliyet hatası, optimum maliyet (harcamış olmanız gereken tutar) ile gerçek maliyet (harcadığınız tutar) arasındaki farktır. Optimum maliyet - gerçek maliyet şeklinde hesaplanır.

Birçok faktör, bir teklif stratejisinin optimum tutarı harcamasını engelleyebilir. Örneğin:

Bu yüzdeleri düşürmek için maks. teklif veya min. teklif değerlerinizi ayarlamak isteyebilirsiniz. Örneğin:

 • Maks. teklifte maliyet hatası %'si sütunlarındaki 30 değeri: Hataların %30'u, Search Ads 360'ın maliyet hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak üzere bir teklifi yükseltmek istemesinden, ancak teklif zaten maks. teklif değerine ulaştığı için bunun engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hata yüzdesini düşürmek için maks. teklifinizi yükseltmek isteyebilirsiniz.
 • Min. teklifte konum hatası %'si sütunundaki 20 değeri: Hataların %20'si, Search Ads 360'ın konum hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak üzere bir teklifi düşürmek istemesinden, ancak teklif zaten min. teklif değerine ulaştığı için bunun engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hata yüzdesini düşürmek için min. teklifinizi düşürmek isteyebilirsiniz.

Hedef konumdan fark

Arama ağı reklamlarınızın göründüğü gerçek konum ile teklif stratejisinin hedef konumu arasındaki fark.

 • Negatif değerler, reklamların arama sayfasında hedeften daha yukarıda göründüğünü gösterir. Teklif stratejisi veya bağımsız anahtar kelimeler için ayarladığınız minimum teklif, teklif stratejisinin daha düşük teklif vermesini engelliyor ve dolayısıyla, daha düşük bir reklam konumu gerçekleşiyor olabilir.
 • Pozitif değerler, reklamların arama sayfasında hedeften daha aşağıda göründüğünü gösterir. Teklif stratejisi veya bağımsız anahtar kelimeler için ayarladığınız maksimum teklif, teklif stratejisinin daha yüksek teklif vermesini engelliyor ve dolayısıyla, daha yüksek bir anahtar kelime konumu gerçekleşiyor olabilir.

Hedef konumdan farkı hesaplamak için Search Ads 360, ortalama konum hatasını türetmek üzere teklif stratejisinin hedef konumunu kullanır, ardından konum hatasını gösterim sayısına göre ağırlıklandırır. 

Bu bölümün geri kalan kısmındaki bilgiler, teklif stratejisi hedef konumlarını ve konum hatalarını açıklamakta ve örneklerdeki hedef konum farklılığını hesaplamaktadır. 

Anahtar kelimeler için hedef konumu

Konum hedefi olan bir teklif stratejisinde hedef konum, teklif stratejisinde belirtilen konumdan gelir.

İsteğe bağlı olarak bir konum sınırlaması belirttiğiniz diğer teklif stratejisi türlerinde teklif stratejisi, hedefe, teklif stratejisi minimum teklif ve maksimum teklif ayarlarına ve anahtar kelime performansına dayanarak ulaşır. Bir konum sınırlamasını açık bir şekilde ayarlarsanız ideal hedef, sınırlama sınırlarının ötesinde olabilir; teklif stratejisi her zaman konumu sınırlama dahilinde tutacak şekilde teklif verir ve ideal hedefi göz ardı eder.

Konum hatası

Konum hatası, en düşük konum sınırlamasının ayarlanıp ayarlanmamasına bağlı olarak farklı bir şekilde hesaplanır. 

Bir anahtar kelime için en düşük konum sınırlaması belirtilmişse konum hatası, gerçek ortalama konum ile konum aralığı (ideal konum aralığı hedef konum ile en düşük konum arasındadır) arasındaki fark olur.

Bir anahtar kelimenin konumu konum aralığında yer alıyorsa, konum hatasının 0 olacağını unutmayın.

Bir anahtar kelime için en düşük konum sınırlaması belirtilmemişse konum hatası, gerçek ortalama konum ile teklif stratejisinin konum hedefi arasındaki fark olur.

En düşük konum sınırlaması ile örnek:

 1.  Bir teklif stratejisi konum 1'i hedefler.
 2. Teklif stratejisinin en düşük konumu 4'tür.
 3. Bir anahtar kelimenin ortalama konumu 5,5'tir.
 4. Konum hatası, ortalama konum ile hedeflenen aralık dahilinde bulunan en düşük konum arasındaki fark olan 1,5'tir (5,5 - 4).

En düşük konum sınırlaması olmadan örnek:

 1. Bir teklif stratejisi konum 2'yi hedefler.
 2. Bir anahtar kelimenin ortalama konumu 5,5'tir.
 3. Konum hatası, gerçek ortalama konum ile hedef konum arasındaki fark olan 3,5 değeridir.

Bir konum hatasının oluşmasına birçok faktör katkıda bulunur. Örneğin:

 • Rakiplerinizin teklifleri beklenmedik şekilde dalgalanır.
 • Konum teklif stratejisi tarafından gerçekleştirilemeyecek bir konum hedefi ayarlarsınız.
 •  Bir YG veya tıklama teklif stratejisinde çok dar bir konum kısıtlaması ayarlarsınız.

Hedef konumdan fark

Hedef konumdan farkı hesaplamak için Search Ads 360, ortalama konum hatasını alır ve bunu, gösterimlere göre ağırlıklandırır.

Örneğin, bir anahtar kelime için hedef konum aralığı 1,0 ve en düşük konum sınırlaması 4,0 olan bir teklif stratejisi düşünün. Teklif stratejisi, iki gün yayınlanır. Anahtar kelime, ilk gün 2,0 ortalama konumla 1000 gösterim, ikinci gün 5,5 ortalama konumla 500 gösterim alırsa teklif stratejisinin ortalama konumu şu şekilde hesaplanır:

 • (2,0 x 1000 + 5,5 x 500) / 1500 = 3,83

3,83 değeri hedef konum aralığındadır, dolayısıyla hatanın 0 olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, gerçekte gösterimlerin üçte biri konum aralığında değildir.

Hedef konumdan fark sütunu, anahtar kelimenin gösterimlerine göre ağırlıklandırılmış anahtar kelime düzeyindeki konum hata değerlerini toplar:

 • (0 x 1000 + 1,5 x 500) / 1500 = 0,5

Yukarıdaki hesaplamada birinci günün hata değeri 0'dır; bunun nedeni, 2,0 konumun 1,0 - 4,0 hedef aralığı içinde yer almasıdır. İkinci günün hata değerini hesaplamak için Search Ads 360, ikinci gün konumuyla (5,5) hedef aralığın alt ucu (4,0) arasındaki farkını alır; burada sonuç 1,5 olur. Search Ads 360, daha sonra, sonucun ağırlığını gösterim sayısına (500) göre hesaplar ve tüm terimi tüm gösterimlere (1.500) böler.

Maks. teklifte konum hatası %'si

Min. teklifte konum hatası %'si

Bir Konum teklif stratejisinde ayarladığınız bir konum hedefiyle veya diğer teklif stratejisi türlerinde ayarladığınız konum kısıtlamasıyla sınırlanan teklif verilebilir öğelerle ilişkilendirilebilecek konum hatası yüzdesi.

Örneğin:

 • 30 değeri, hataların %30'unun nedeninin, konum hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için Search Ads 360'ın bir anahtar kelime teklifini yükseltmek istemesi, ancak anahtar kelime zaten maksimum teklif değerine ulaştığı için bunu yapamaması olduğunu gösterir.
 • 30 değeri, hataların %30'unun nedeninin, konum hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için Search Ads 360'ın bir anahtar kelime teklifini düşürmek istemesi, ancak anahtar kelime zaten minimum teklif değerine ulaştığı için bunu yapamaması olduğunu gösterir.

Bu yüzdeleri düşürmek için:

 • Bir Konum teklif stratejisinde, teklif stratejisinin hedef konumunu değiştirin veya en düşük konum sınırlaması ayarladıysanız sınırlamayı değiştirin. 
 • YG teklif stratejilerinde üst konum ve alt konum ayarlarınızı yapmak isteyebilirsiniz.
Bu yüzdelerin içinde nadiren hatalara neden olan teklif sınırlamalarının dışında başka faktörler olabilir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?