Kolumna ROAS

Wyświetla zwrot z wydatków na reklamę (ROAS), czyli łączną kwotę przychodów podzieloną przez łączną kwotę wydatków. Na przykład ROAS w wysokości 500% oznacza, że każdy 1,00 USD przychodu wymagał wydania 0,20 USD na wyszukiwarkę.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną ROAS.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?