Kolumna Wizyty

Zawiera liczbę kliknięć zarejestrowanych przez DoubleClick Search, po których użytkownik został skierowany na stronę docelową reklamodawcy.

Liczba wizyt różni się od liczby kliknięć, gdy strony docelowe są niedostępne, np. z powodu nieprawidłowego adresu URL strony docelowej, problemów z łącznością czy filtrowania spamu.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Visits.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?