Kolumna Trans

Displays the number of completed purchases that result from a consumer clicking an ad, as recorded by Floodlight transaction activities.

Możesz z niej skorzystać w kolumnie z formułą, określając zmienną Trans.

W usłudze Campaign Manager są one zwane Aktywnościami sprzedażowymi. Jeśli na przykład utworzysz w usłudze Campaign Manager Aktywność sprzedażową o nazwie „Płatność”, po zalogowaniu się na konto powiązanego reklamodawcy w Search Ads 360 zobaczysz aktywność „Płatność” wymienioną jako aktywność sprzedażową w Search Ads 360.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?